Pasaulinė sionistų organizacija

Pasaulnė sionstų organizãcija (anglų kalba World Zionist Organization, WZO, hebrajų kalba Ha-Histadrut ha-Tsionit ha-Olamit), 1897–1960 Sionstų organizãcija, tarptautinė sionizmą propaguojanti organizacija.

Tikslas

Kelia tikslą stiprinti Izraelio valstybę ir žydų vienybę, rūpintis žydų diaspora ir jos švietimu, žydų imigracija ir integracija į Izraelio visuomenę bei ginti žydų teises ir kovoti su visomis antisemitizmo apraiškomis.

Nariai

Organizacijos nariai yra nacionalinės sionistų sąjungos, tarptautinės sionistų federacijos ir kitos organizacijos (svarbiausių judaizmo atšakų sąjungos, Tarptautinė moterų sionisčių organizacija, sionistų organizacija Bnai-Brith, sporto asociacija Makabi, Pasaulinė sefardų federacija, Pasaulinė žydų studentų sąjunga ir kitos).

Struktūra

Aukščiausia institucija – kongresas (500 renkamų narių, iš jų 38 % vietų skirta Izraelio, 29 % – Jungtinių Amerikos Valstijų, 33 % – kitų šalių atstovams, ir 100 narių, kuriuos deleguoja tarptautinės organizacijos), susirenkantis kas 4–6 m. (iki 1946 vyko kas dvejus metus); kongresas renka pirmininką, Generalinę tarybą, Vykdomąjį komitetą, Tribunolą ir kitas institucijas. Būstinė Jeruzalėje. Pasaulinės sionistų organizacijos pirmininkas  Yaakovas Hagoelis (nuo 2020).

Pasaulinės sionistų organizacijos logotipas

Istorija

Pasaulinė sionistų organizacija įkurta 1897 08 29–31 Bazelyje Pirmajame pasaulio sionistų kongrese Th. Herzlio iniciatyva. Žydų atvykimui ir įsikūrimui Palestinoje finansuoti 1899 kongresas įkūrė Žydų kolonijinį banką, žemėms pirkti ir jas įsisavinti – 1901 Žydų nacionalinį fondą. 1922 Tautų Sąjunga pripažino Sionistų organizaciją kaip atstovaujančią žydų interesams, organizacijos padaliniui Žydų agentūrai (įkurtai 1929) buvo suteikta teisė reguliuoti imigraciją, rūpintis atvykusiųjų įkurdinimu, skirti jiems žemės sklypus, t. p. ji konsultavo britų administraciją (Jungtinė Karalystė 1920–48 valdė Palestiną kaip mandatinę teritoriją). 1942 Niujorke Biltmoreʼo konferencijoje Sionistų organizacija priėmė programą, numatančią sukurti žydų valstybę visoje Palestinos teritorijoje. 1948 susikūrusios Izraelio valstybės vyriausybė perėmė daugelį Sionistų organizacijos funkcijų, organizacijai daugiausia liko žydų diasporos, švietimo ir imigracijos reikalai. Pasaulinės sionistų organizacijos vadovais buvo daugelis žymių Izraelio ir pasaulio žydų visuomenės veikėjų (Th. Herzlis, Nahumas Sokolowas, N. Goldmannas, D. Ben Gurionas, I. Navonas, Ch. Veicmanas), organizacijoje aktyviai veikė Maxas Nordau, V. Žabotinskis ir kiti.

2271

sionizmas; sionistai

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką