Pasaulio turizmo organizacija

Pasáulio turzmo organizãcija, PTO (angl. World Tourism Organization, UNWTO, pranc. Organisation Mondiale du Tourisme, isp. Organización Mundial del Turismo, OMT), Jungtinių Tautų tarpvyriausybinio pobūdžio specializuotoji organizacija. Būstinė Madride.

Veikla ir vadovavimas

Tikslas – propaguoti ir plėtoti turizmą kaip priemonę, skatinančią taiką, ekonominę plėtrą ir tarptautinę prekybą. Organizacija dalyvauja Jungtinių Tautų veikloje, bendradarbiauja su kitomis Jungtinių Tautų institucijomis ir specializuotomis agentūromis. Svarbiausios veiklos kryptys – skatinti darnią turizmo ir ekonomikos plėtrą, prekybos liberalizavimą, viešąją ir privačią partnerystę, gerinti turizmo paslaugų kokybę, aktyvinti turizmo veiklą regionuose, vykdyti turizmo tyrimus, organizuoti mokymus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius. Aukščiausia valdymo institucija – Generalinė asamblėja, šaukiama kartą per dvejus metus. Organizacijai vadovauja generalinis sekretorius. Vykdomoji taryba renkama Generalinės asamblėjos ketveriems metams (kas dvejus metus perrenkama pusė narių), tarybos narių skaičius lygus 1/5 organizacijos narių skaičiaus (Ispanija kaip šalis, kurioje yra organizacijos būstinė, turi nuolatinį narį). Veikia regioninės komisijos, komitetai, sekretoriatas.

Pasaulio turizmo organizacijos logotipas

Nariai

Pasaulio turizmo organizacija vienija tikruosius, asocijuotuosius ir prisijungusiuosius narius. Tikraisiais nariais gali būti tik suverenios valstybės, asocijuotaisiais – teritorijos arba jų grupės, kurios neatsako už savo išorės santykius, prisijungusiaisiais – tarptautinės tarpvyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos, komercinės organizacijos bei asociacijos. Stebėtojų statusą turi Šventasis Sostas ir Palestinos išsivadavimo organizacija.

Organizacijai priklauso (2023) 159 valstybės, 6 teritorijos (Flandrija, Puerto Rikas, Aruba, Honkongas, Makao ir Madeira) ir daugiau kaip 500 privataus sektoriaus, ugdymo institucijų, turizmo asociacijų ir vietinio turizmo atstovų.

Organizacijai nepriklauso daug šalių, kuriose gerai išvystytas turizmas (Belgija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Kanada, Jungtinės Amerikos Valstijos, Naujoji Zelandija ir kitos). Kai kurios šalys dėl įvairių priežasčių išstojo iš organizacijos (Belgija ir Grenada buvo narės iki 1997, Kanada – iki 2012, Latvija – 2005–2012). 2022 04 27 dėl karinės intervencijos į Ukrainą Rusija pašalinta iš organizacijos.

Istorija

1946 Londone įvyko Pirmasis tarptautinis nacionalinių turizmo organizacijų kongresas (angl. First International Congress of National Tourism Bodies). Jo dalyviai nusprendė įkurti tarptautinę nevyriausybinę organizaciją, kuri pakeistų Tarptautinę oficialių turizmo propagandos organizacijų sąjungą (angl. International Union of Official Tourist Propaganda Organizations, IUOTPO, įsteigta 1934 Ženevoje).

1970 09 27 Meksike IUOTPO specialioje asamblėjoje buvo priimtas būsimos organizacijos statutas (nuo 1980 ši diena minima kaip Pasaulinė turizmo diena). 1975 11 01 įsteigta Pasaulio turizmo organizacija. 2003 gavo Jungtinių Tautų specialiosios organizacijos statusą.

Generaliniai sekretoriai

1

Lietuva ir PTO

Lietuva tapo PTO tikrąja nare 2003 (09 23 ratifikavo PTO statutą). 2007–2011 Lietuva atstovavo Europos regionui PTO Rinkos ir konkurencingumo komitete. 2011 PTO prisijungusiąja nare tapo UAB Achemos grupė (Achema), 2012 – Tarptautinė teisės ir verslo mokykla. 2015 Lietuva išrinkta vadovauti PTO Europos regiono komisijai ir atstovauti Europai Darniojo turizmo komitete. 2016 05 25–26 Vilniuje Lietuvos ūkio ministerija, bendradarbiaudama su PTO, surengė 60‑ąjį Europos regiono komisijos posėdį ir seminarą Kintantys verslo modeliai: senųjų griūtis ir naujos galimybės. 2016 ministerija kreipėsi į PTO dėl galimybės kandidatuoti į PTO Vykdomąją tarybą. 2017 Lietuva buvo išrinkta PTO Vykdomosios tarybos nare 2018–2021 laikotarpiui ir perrinkta PTO Europos regiono vicepirmininke antrai kadencijai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką