pasenio rinktnė, Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos padalinys. Vykdo Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos (Lietuvos valstybės sienos apsauga) funkcijas nustatytoje teritorijoje. Tiesiogai arba per savo pavaduotojus vadovauja rinktinės vadas, kurį (ir jo pavaduotojus) skiria Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas. Rinktinės vado ir jo pavaduotojų valdinius įgaliojimus bei rinktinės funkcijas nustato Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos nuostatai. Pasienio rinktinės vidinį administravimą vykdo ir kontroliuoja rinktinės štabas, kurio viršininkas yra rinktinės vado pavaduotojas. Į Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos sudėtį įeina 5 rinktinės, Pasieniečių mokykla, Ignalinos rinktinės Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinys (1996–2016 Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė), 8 valdybos – Aviacijos (2007–16 Aviacijos rinktinė), Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo, Specialiųjų užduočių, Sienos kontrolės organizavimo, Imuniteto, Ekonomikos, strateginio planavimo ir apskaitos, Personalo, Turto valdymo, 5 skyriai – Tarptautinių operacijų, Vidaus audito, Informatikos, Prevencijos, Teisės, Viešųjų pirkimų, taip pat Kanceliarija, Užsieniečių registracijos centras, specialusis atašė.

Lietuvos valstybės sienos apsauga

2024

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką