pasienio užnugario apsaugos pulkai

pasenio ùžnugario apsaugõs pulka, SSRS kariuomenės frontų užnugario apsaugos daliniai. Frontų užnugario apsaugos kariuomenė pradėta formuoti 1943 rudenį; komplektuota iš pasienio pulkų. Buvo pavaldi NKVD. Oficialus tikslas – tikrinti vokiečių užimtose teritorijose gyvenusius žmones, suimti įtartinus sovietų valdžiai, dezertyrus ir atsilikusius nuo savo dalinių vokiečių karius.

Pasienio užnugario apsaugos pulkai Lietuvoje

Lietuvoje 1944–45 veikė 11 III Baltarusijos, I Pabaltijo (vėliau – I Ukrainos) ir Leningrado frontų pasienio užnugario apsaugos pulkai. Jie daugiausia kovojo su Lietuvos partizanais ir terorizavo vietos gyventojus. 1945 pasienio užnugario apsaugos pulkai ir pasienio būriai surengė 8807 operacijas, jų mažesni padaliniai (paieškų grupės, pasalos) surengė keliasdešimt tūkstančių išpuolių. Pasienio užnugario apsaugos pulkai dalyvavo mūšiuose su Lietuvos partizanais 1945 05 16 Kalniškės, 1945 06 14 Varčios, 1945 07 22 Virtukų miškuose ir kitur. 1944 12 23–25 pasienio užnugario apsaugos pulkai surengė baudžiamąją operaciją Alytaus apskrities kaimuose, sudegino daugiau kaip 50 sodybų ir nušovė apie 100 žmonių. Šie pulkai nesudarė nuolatinių įgulų, kilnojosi iš vienos vietos į kitą, siaubė kaimus ir žudė žmones. Jie buvo išformuoti 1945 rudenį.

3088

539

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką