„Pastogė“, Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo pogrindinis kultūrinis leidinys, leistas 1978–79.

Leidėjai ir redaktoriai

Pastogės idėjos ir pavadinimo autorius M. Tomonis. Leidėjai ir redaktoriai: A. V. Patackas, J. Prapiestis ir G. Vosyliūtė.

Leidinio tikslai

Leidinio tikslas – sudaryti galimybę skelbti necenzūruotą kūrybą.

Turinys

Pabrėžė tautinės kultūros išsaugojimo būtinybę, nepriklausomybės siekį, kėlė religinius klausimus. Išspausdino M. Tomonio, J. Prapiesčio, A. V. ir G. Patackų, M. Laurinkaus kūrybos ir straipsnių, disidento I. Kalužino eilėraštį, paskelbė O. Milašiaus, A. Maceinos, J. Meko kūrybos, baltistikos tyrimams skirtą V. Toporovo straipsnį, kitų autorių tekstų. Iliustruotas pieštais paveikslėliais.

Sklaida

Spausdintas rašomąja mašinėle 50 egzempliorių tiražu (spausdino kaunietės L. Kulvietytė ir V. Žvikaitė). Išėjo du numeriai; buvo parengtas ir trečiasis, bet dėl sovietų saugumo persekiojimų neišleistas. Plito savilaidos būdu, daugiausia tarp jaunimo. Abu numeriai pateko į Vakarus, 1982 išleisti Čikagos Pasaulio lietuvių bendruomenės.

679

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką