„Patria“, leidykla ir spaustuvė. Veikė 1939–44 Vilniuje, 1945–50 Vokietijoje (buvo viena didžiausių lietuvių karo pabėgėlių leidyklų). Įkūrėjas ir savininkas J. Lenktaitis. 1940 išleido 8 knygas. Jas ir satyrinį žurnalą Kultuvė spausdino Patria spaustuvė. 1940 spaustuvė buvo nacionalizuota. Per II pasaulinį karą be vokiečių cenzūros leidimo 1942–44 išspausdino 6 knygas. 1945 leidyklos veikla atgaivinta Vokietijoje. 1945–46 veikė Tübingene, vėliau – perkeltųjų asmenų stovykloje Felbache (prie Stuttgarto). Išleido grožinės ir vaikų (22 knygos: S. Santvaro Laivai palaužtom burėm 1946, almanachą Tremties metai 1947, V. Ramono Kryžiai 1947, 1948 ir kitos), mokslinės (5 knygos: V. Biržiškos Lietuvių rašytojų kalendorius 1946, A. Šapokos redaguota Lietuvos istorija 1950, J. Balio Lietuvių tautosakos skaitymai 1948 ir kitos), muzikinės, informacinės literatūros ir vadovėlių (S. Zobarsko Aušrelė, P. Naujokaičio Lietuvių literatūra, abi 1948), V. Gailiaus Vokiškai lietuvišką žodyną (1948), knygų užsienio kalbomis. Iš viso išleido apie 50 leidinių, naudojosi 26 spaustuvių paslaugomis. Daug dėmesio skyrė knygų išvaizdai, reklamai – surengė 4 knygų parodas, 1948 dalyvavo pasaulinėje leidyklų parodoje Pietų Afrikos Respublikoje, ten atstovavo Vakarų Vokietijoje veikiančioms svetimšalių leidykloms. Skyrė literatūros premijas (laureatais tapo H. Nagys ir K. Bradūnas, dailininkas P. Osmolskis).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką