Beatty Paul (Polas Býtis) 1962 06 09Los Andželas, Jungtinių Amerikos Valstijų rašytojas. 1987 baigė Bostono universitetą (psichologiją), 1989 – Bruklino koledžą (kūrybinį rašymą). Kolumbijos universitete dėsto kūrybinį rašymą.

Kūryba

Poezijai (eilėraščių rinkiniai Kieno valia, to ir galia / Big Bank Take Little Bank 1991, Džokeris, džokeris, dviakė / Joker, Joker, Deuce 1994) būdinga satyra, eksperimentavimas verlibru, hiphopo ritmo dinamika, vyrauja rasės ir tapatybės problematika. Dalyvavo poezijos varžytuvėse, vadinamuosiuose slemuose.

Paul Beatty

Satyra, farsas ir sarkazmas vyrauja debiutiniame romane Baltojo berniuko shuffle (The White Boy Shuffle 1996), jame pasakojama apie talentingo juodaodžio paauglio brandą, jo gyvenimą baltaodžių ir afroamerikiečių bendruomenėse, nuklydimus ir skaudžias gyvenimo pamokas; gvildenama rasės stereotipizacijos, lyties, etninės kultūros ir socialinės klasės problematika Jungtinių Amerikos Valstijų visuomenėje; būdinga auklėjamojo romano, New Black (afroamerikietiškos vidurinės klasės atstovų kūryba, jai būdinga transkultūrinis požiūris, atmetantis nusistovėjusias afroamerikietiškos tapatybės sampratas), Post-Soul (7–8 dešimtmečio afroamerikietiškos tapatybės raiškos stilistika, jai būdinga autentiškumo paieškos, hiphopas muzikoje) estetikos žanrinės konvencijos. Romanas Kietasis Tafis (Tuff 2000) – urbanistinė satyra, pasakojanti apie juodaodžio vyro gyvenimą ispaniškajame Harleme, Niujorke, jo pastangas dorai, nenusikalstant išlaikyti šeimą; vaizduojama narkotikų prekeiviai gatvėse, susidūrimai su policija, derinama gatvės ir poetinė kalbos, tragizmas ir komizmas.

Romane Baras (Slumberland 2008) pasakojama apie juodaodžio didžėjaus gyvenimo prasmės paieškas Berlyne, gvildenama kūrybos esmė ir jos prasmė, tapatybės, rasės, lyties problematika, vyrauja sąmojis, juodasis humoras. Romane Viskas išparduota (The Sellout 2015) pasitelkus satyrą ir parodiją, sarkazmą ir ironiją keliama istorinės atminties, rasinės tapatybės, segregacijos ir ekonominės nelygybės problemos.

Apdovanojimai

Bookerio premija (2016).

1231

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką