Kavaliáuskas Paulius 1945 02 06Kurkliai (Anykščių rajonas) 2024 04 08Vilnius, lietuvių geografas, kraštotvarkininkas. Habil. dr. (fiziniai ir technologijos m., 1993).

Išsilavinimas ir veikla

1967 baigęs Vilniaus universitetą iki 1976 dirbo Lietuvos statybos ir architektūros institute. Nuo 1976 dėstė Vilniaus universitete, 2000–06 Bendrosios geografijos, 2006–11 Geografijos ir kraštotvarkos katedros vedėjas; profesorius (1993). Lietuvos nacionalinio atlaso rengimo mokslinis redaktorius. 1984–2005 mokslinio žurnalo Geografija atsakingasis redaktorius. Lietuvos geografų draugijos, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys. Parengė metodologinius kraštotvarkos pagrindus, Lietuvos rekreacinės geografijos, saugomų teritorijų sistemos, gamtinio karkaso ir kitas koncepcijas. Vadovavo regioninių parkų steigimo programos, Lietuvos teritorijos bendrojo plano rengimo, saugomų teritorijų planavimo darbams. Rengė pagrindinius Lietuvos aplinkos apsaugos teritorinio planavimo ir teritorinio valdymo sričių teisės aktus. Vadovavo sudarant valstybinių parkų kraštovaizdžio struktūros schemų rengimo metodiką.

Paulius Kavaliauskas

1995 už aplinkosaugos ir teritorinio planavimo darbus apdovanotas Valdo Adamkaus premija, už darbų ciklą Krašto tvarkymo optimizavimas teritorijų fizinio planavimo sistemoje (1986–2003) – Lietuvos mokslo premija (2004).

Išleido autorinių dainų rinkinį (P. Drabužis Mano meilės užteks 2004). Parengė 19 monografinių leidinių ar jų skyrių, paskelbė daugiau kaip 350 mokslinių ir daugiau kaip 120 mokslo populiarinamųjų straipsnių. Parengė 33 žemėlapius Lietuvos nacionaliniam atlasui.

Veikalai

Rekreacinių išteklių naudojimas ir vertinimas (1985, su kitais), Lietuvos draustiniai (su Henriku Gudavičiumi ir R. Krupicku, 1989), Mažųjų upelių likimas (su Eduardu Vaitkevičiumi, 1990), Kraštotvarkos metodologiniai pagrindai (1992, monografija), Lietuvos aplinkosaugos raida (2000, su kitais), Vilniaus regioniniai parkai (2002, su kitais), Regionų konkurencingumas rinkos ekonomikos sąlygomis: Baltarusijos, Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos palyginamoji analizė (2004, su kitais), Lietuvos saugomos teritorijos (2006, su kitais), Lietuvos gamtinė aplinka, būklė, procesai ir raida (2008, su kitais), Kraštovaizdžio samprata ir planavimas (2011, elektroninė knyga), Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. Kraštovaizdžio supratimo ir jo erdvinės struktūros pažinimo nuostatos (1 dalis, 2013, su kitais), Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija. Lietuvos kraštovaizdžio erdvinės raiškos identifikavimo ir lokalizavimo analizė (2 dalis, 2013, su kitais). Aiškinamojo geografijos terminų žodyno (2021) vienas rengėjų.

Apdovanojimai

Valdo Adamkaus premija (1995). Lietuvos mokslo premija (2004). Gedimino ordinas (2006).

1324

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką