Šlẽžas Paulius 1902 01 01Saboniai (Biržų apskr.) 1938 05 09Kaunas, lietuvių istorikas.

Veikla

1919 06 kaip šaulių būrio narys dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose prieš Lenkiją (Kaltinėnų mūšyje Švenčionėlių fronte; Nepriklausomybės karas). 1925 su klasės draugu A. Šapoka pasirinko istorijos studijas Kaune. 1929 baigė Lietuvos universiteto Teologijos ir filosofijos fakulteto Istorijos skyrių; buvo J. Yčo, A. Aleknos mokinys. 1929–32 dirbo mokytoju Simono Daukanto gimnazijoje, nuo 1934 – jėzuitų gimnazijoje ir Aušros mergaičių gimnazijoje Kaune. Bendradarbiavo su Z. Ivinskiu, A. Šapoka ir kitais istorikais. Aktyviai dalyvavo skautų organizacijų veikloje (už tai 1928 gavo Lelijos ordino garbės ženklą).

Paulius Šležas

Paulius Šležas

1918–40 lietuvių istoriografijoje sukėlė polemiką išsakydamas originalų požiūrį į Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo vaidmenį: pripažino jo nuopelnus Lietuvos valstiečiams (buvo apribota dvarininkų kompetencija). Atsakyme savo kritikui profesoriui A. Janulaičiui pasisakė už istorijos mokslo principingumą ir objektyvumą.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Pagrindinės tyrinėjimų sritys: Vytauto Didžiojo epocha, 19 a. Lietuvos istorija (mėginimai atgauti valstybingumą per napoleonmetį, 1830–1831 sukilimas ir 1863–1864 sukilimas, rusinimo politika), Vakarų Lietuvos istorija.

Vienas kolektyvinių monografijų Vytautas Didysis (1930; t. p. redaktorius), Jogaila (1935), apibendrinamojo veikalo Lietuvos istorija (1936) autorių. Kitos svarbiausios publikacijos: Klaipėdos miesto istorijos bruožai 1252–1466 (1933), Muravjovo veikimas Lietuvoj, 1863–1865 (1933), Bandymai atstatyti Didž. Lietuvos kunigaikštystę Napoleono laikais (1937), Tikrai reikėtų daugiau objektyvumo (1937), Bažnyčios ir valstybės santykiai žemaičių vyskupystėje Valančiaus laikais (1938).

Parengė istorijos vadovėlių mokykloms: Lietuvos istorija (su Ignu Malinausku, 1934), Lietuvos istorija (3 dalys, su Vaclovu Čižiūnu, 1936), Senųjų amžių istorija (su Dominyku Urbu, 1936).

-Paulius Šležas

L: Z. Ivinskis A. a. Paulius Šležas. Jo darbas Lietuvos istorijos srityje / XX amžius 1938 05 10.

1088

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką