Čubynskyj Pavlo (Pavlo Čubýnskis) 1839 01 27Čubynskyj (prie Boryspolio, Kijevo sr.) 1884 01 26Kijevas, ukrainiečių etnologas, poetas, visuomenės veikėjas. 1861 baigė Sankt Peterburgo universiteto Teisės fakultetą. Bendradarbiavo Sankt Peterburge leidžiamame ukrainiečių literatūriniame žurnale Osnova (1861–62), rinko tautosaką. 1862–69 rusų valdžios ištremtas į Archangelsko guberniją. Grižęs į Ukrainą vadovavo etnografinėms ekspedicijoms Voluinėje, Podolėje, Kijevo srityje (jų medžiaga paskelbta leidinyje Trudy ėtnografičesko-statističeskoj ėkspedicii v Zapadno-Russkij kraj 7 t. 1872–79). 1872 jo iniciatyva Kijeve įkurtas Rusijos geografijos draugijos Pietvakarių skyrius (turėjo apie 200 narių). 1876 uždraudus literatūros leidimą ir spektaklius ukrainiečių kalba iki 1879 negalėjo dirbti Ukrainoje. Išleido eilėraščių rinkinį Dūdelė (Sopilka 1871). 1862 parašė eilėraštį Dar nemirė Ukraina (Šče ne umerla Ukraina; 1917 paskelbtas Ukrainos Liaudies Respublikos, 1991 – Ukrainos himnu, muzika – M. Verbyckio).

546

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką