Bochen Paweł (Pavelas Bòchenas) 1628 01 25Oršos apskr. 1695 03 14Vilnius, Lietuvos ir Lenkijos katalikų kunigas, pedagogas. Jėzuitas (1650). 1655–59 mokėsi Vokietijos jėzuitų provincijos mokyklose. 1664–66 Vilniaus akdemijoje dėstė teologiją, 1674–75 – kanonų teisę; 1676–78 rektorius. 1689–92 Lietuvos jėzuitų provincijolas, 1692–96 Vilniaus profesų namų prepozitas. Dar dirbo Braunsbergo (dabar Braniewo), Varšuvos ir kitose jėzuitų kolegijose. Rūpinosi jėzuitų švietimo gerinimu. XII generalinės jėzuitų kongregacijos (1682) Romoje delegatas. Parengė vadovėlį Kanonų teisės raktas (Clavis iuris canonici 1707).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką