Pawlowskio spaustuvė (Pavlòvskio spaustùvė), Mažosios Lietuvos spaustuvė. Veikė 1899–1925 Tilžėje. Įsteigė E. Pawlowskis. 1919 įmonės savininkas buvo F. Ehrhardtas, 1919–21 – Spaudos draugija, nuo 1921 07 01 – Ryto bendrovė Klaipėdoje. 1919–25 buvo Tilžės lietuviškos kultūros ir visuomeninio politinio sąjūdžio svarbus centras. Turėjo knygrišyklą, knygų ir kanceliarinių prekių krautuvę, antspaudų dirbtuvę. 1904 dirbo 15, 1913 – 34, 1920 – 52 specialistai, mokiniai, darbininkai.

Išspausdinti 5 periodiniai leidiniai lietuvių kalba: Baltolita (1921), Darželis (1921), Prūsų lietuvių balsas (1919–20), Rytojus (1920–22), Tarybos žinios (1921). 1902–25 išspausdintos 23 lietuviškos knygos, skirtos Mažajai Lietuvai; svarbesnės: A. Bruožio biografijų rinkinys Mažosios Lietuvos buvusieji rašytojai ir žymesnieji lietuvių kalbos mylėtojai (1920), M. O. Gudaičio knyga Apysakos iš Prūsų lietuvių gyvenimo (1920), M. Hofmano (slapyvardžiu Ateivis) eilėračių rinkinys Tėvynės garsai (1919), M. Šlažos vokiečių–lietuvių kalbų žodynėlis (1922), Prūsų Lietuvos kalendros (kalendoriai, 1920–25), Tilžės lietuvių klubo renginių programos, religinė literatūra.

Įvairių leidėjų užsakymu spautuvė spausdindavo Didžiajai Lietuvai skirtą grožinę literatūrą, mokslo leidinius, gaidas. Už Mažosios Lietuvos lietuvių tautinio judėjimo skatinimą ir suartėjimo su Didžiąja Lietuva idėjų populiarinimą įmonę boikotavo vokiečių verslininkai, leidėjus persekiojo Prūsijos valdžia. Dėl didėjančių nuostolių spaustuvė 1925 buvo parduota.

3037

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką