„Pažanga“, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių literatūros, mokslo, politikos ir visuomenės katalikiškas mėnesinis žurnalas, ėjęs 1915–17.

Leidimo vietos

Buvo leidžiamas Čikagoje (1915), Girardville’yje (1916), Mahanoy City (1917).

Žurnalo skyriai

Turėjo skyrius Politikos ir visuomenės dirva, Krislai, Literatūra ir dailė, Bibliografija ir kritika, Juokai ir satyra.

Bendradarbiai

Bendradarbiavo J. Jonikaitis, M. Krupavičius, K. Pakštas ir kiti.

Redaktoriai

Redaktoriai: F. Kemėšis, J. Kaupas, P. Augustaitis.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką