„Pergalė“, Lietuvos rašytojų sąjungos mėnesinis literatūros, meno ir kritikos periodinis leidinys, ėjęs 1942–90. 1942–44 leistas Balachnoje, nuo 1945 – Vilniuje. Nuo 1991 vietoj jo eina žurnalas Metai. Pirmieji du numeriai (1942) buvo Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos laikraščio Tėvynė šaukia literatūrinis priedas, 1943–44 Lietuvos rašytojų sąjungos literatūros almanachas (2 knygos), nuo 1945 žurnalas.

Steigėjai

Įkūrė 1942 į SSRS pasitraukę rašytojai.

Turinys

Paskelbė iškiliausių stambiosios prozos kūrinių (J. Avyžiaus Sodybų tuštėjimo metas), poemų (V. Mykolaičio-Putino Prometėjas), eseistikos (Just. Marcinkevičiaus Dienoraštis be datų), ypatingą susidomėjimą sukėlusių kūrinių (J. Avyžiaus Chameleono spalvos, M. Karčiausko Žvirgždės poema ir kitų), recenzavo naujas knygas, spausdino literatūros mokslo diskusijas ir kita.

Pergalės redaktoriai ne kartą valdžios buvo kaltinami liberalizmu, kai kurie išspausdinti numeriai sulaikyti (pvz., su K. Borutos apybraiža Sukilusios lygumos, 1949).

Leidinys ryškiausiai atspindėjo sovietinio laikotarpio ir pirmųjų atgimimo metų lietuvių literatūrinio gyvenimo tendencijas.

Redaktoriai

Redaktoriai: J. Pajaujis (1942), K. Korsakas (1943–44), P. Cvirka (1945), J. Baltušis (1946–54), J. Šimkus (1954–58), V. Mozūriūnas (1958–64), A. Baltakis (1964–76, 1985–89), J. Macevičius (1976–85), J. Aputis (1990).

Tiražas

Tiražas 27 700 egzempliorių (1990).

2172

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką