periòdinis leidinỹs, periòdika (gr. periodikos – sugįžtantis, pasikartojantis tam tikru laiku), reguliariai tuo pačiu pavadinimu leidžiamas leidinys. Pagal išleidimo formą skirstomi į spausdintinius ir elektroninius; pastarieji būna leidžiami tik elektronine arba ir elektronine, ir kita forma. Kiekvienas periodinis leidinys turi savo struktūrą, formą, numerį, datą, dažniausiai būna vienodos apimties ir formato. Tokiems leidiniams priskiriamas laikraštis, žurnalas, biuletenis. Pagal periodiškumą tai gali būti dienraštis, savaitraštis, dvisavaitinis, mėnesinis, dvimėnesinis, ketvirtinis, pusmetinis leidinys, metraštis. Periodiniam leidiniui artimas tęstinis leidinys, kuris dažniausiai turi visus jo požymius, tik išeina nereguliariai; periodinis leidinys ir tęstinis leidinys priklauso serialiniams leidiniams.

Pirmasis periodinis leidinys – savaitraštis Aviso, Relation oder Zeitung – išleistas 1609 Wolfenbüttelyje. Vokietijoje pasirodė ir pirmasis dienraštis Einkommende Zeitungen (1650 Leipcige) bei žurnalas Mercurius Jocosus (1654 Frankfurte prie Maino). Pirmieji elektroniniai periodiniai leidiniai pasirodė apie 1995 beveik tuo pačiu metu Vokietijoje (politikos naujienų savaitraštis Spiegel) ir Skandinavijoje (dienraščiai: Norvegijoje – Aftenposten, VG, Švedijoje – Aftonbladet).

LIETUVOJE pirmasis periodinis leidinys išleistas 1760 Vilniuje – laikraštis lenkų kalba Kurier Litewski. Pirmieji periodiniai leidiniai lietuvių kalba išleisti Mažojoje Lietuvoje. 1823–25 Tilžėje buvo leidžiamas žurnalo ir tęstinio leidinio požymių turėjęs leidinys Nusidavimai Dievo karalystėje, 1832 Karaliaučiuje atkurtas pavadinimu Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų. Pirmieji savaitraščiai lietuvių kalba – Lietuvininkų prietelis Klaipėdoje ir Keleivis Karaliaučiuje (abu 1849); visi jie buvo spausdinami gotikiniais rašmenimis. Pirmasis lietuviškas periodinis leidinys lotynišku raidynu, skirtas Didžiajai Lietuvai, buvo žurnalas Aušra (nuo 1883 Ragainėje). Pirmasis dienraštis lietuvių kalba Vilniaus žinios pradėjo eiti 1904 Vilniuje. Nuo 1997 internete pradėtos skelbti dienraščių Lietuvos rytas, Kauno diena ir kitos elektroninės versijos. 2010 pradžioje Lietuvoje ėjo 297 laikraščiai, 493 žurnalai, 96 biuleteniai, 16 garsinių žurnalų, 382 tęstiniai leidiniai.

2617

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką