„Perspektyvos“, Lietuvos intelektualaus pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui nelegalus leidinys. Leistas 1978–82 Vilniuje ir Panevėžyje. Atsirado dėl to, kad esanti nelegali spauda buvo per daug uždara, vienpusiška, be to, norėta atitraukti KGB dėmesį nuo Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos persekiojimų. Leidinio svarbiausias sumanytojas ir redaktorius –V. Skuodis; kiti svarbūs leidėjai: G. Iešmantas, V. Milius, P. Pečeliūnas, S. Stungurys, A. Zvikevičius ir A. Žilinskas.

Skelbė liberalias demokratines, socialines ir tautines idėjas. Buvo spausdinama lietuvių ir rusų savilaidoje, išeivijos spaudoje publikuojami straipsniai, užsienio radijo stočių transliacijų įrašai, Perspektyvų leidėjų ir autorių diskusijos eurokomunizmo klausimais, atskleidžiami sovietinio totalitarinio režimo nusikaltimai Lietuvoje ir tarptautinėje arenoje, plačiai nagrinėti įvykiai okupuotoje Lietuvoje. Buvo rašoma tautinės kultūros klausimais, ginama sovietinių ideologų puolama lietuvių emigrantų kultūra, smerkiama ideologinė mokslo priežiūra.

leidinio Perspektyvos viršelis (1981, nr. 22)

Į leidinį daugiausia rašė L. Dambrauskas, G. Iešmantas, P. Pečeliūnas, V. Skuodis, S. Stungurys, buvo perspausdinami žymiausių rusų disidentų A. Sacharovo ir A. Solženicyno rašiniai. Rūpintasi, kad Perspektyvos patektų į užsienį.

Leidinys buvo pusės A4 lapo formato, spausdintas rašomąja mašinėle. Apimtis nuo 14 (4 numerio) iki 77 (20 numerio) puslapių. Ėjo kartą per mėnesį. 1980 suėmus ir nuteisus V. Skuodį, G. Iešmantą ir P. Pečeliūną, Perspektyvas toliau leido T. B. Burauskaitė, S. Stungurys ir A. Žilinskas. Išėjo 22 numeriai, pirmasis 1978 08, paskutinis 1982 pradžioje. Išeivių lietuvių organizacijų leidinys buvo perspausdinamas didesniu tiražu, pvz., 9 numeris – 3000, 22 numeris – 1200 egzempliorių.

1589

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką