Geach Peter Thomas (Piteris Tomas Gýčas) 1916 03 29Londonas 2013 12 21Kembridžas, anglų filosofas. Britų akademijos (1965) ir Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (1986). 1938 baigė Oksfordo universitetą. 1938 tapo kataliku. 1945–51 dirbo tiriamąjį darbą Kembridžo universitete, buvo L. Wittgensteino mokinys ir sekėjas. 1951–66 dėstė Birminghamo, 1966–81 – Leedso universitete.

Tyrimų sritys ir idėjos

Nagrinėjo religijos filosofijos, sąmonės filosofijos, metaetikos, logikos filosofijos, loginės semantikos problemas. Bandė suderinti tomizmą ir analitinę filosofiją (vadinamojo analitinio tomizmo vienas pradininkų). Gynė tomizmo nuostatą, kad žmogus yra Dievo sukurta racionali būtybė. Žmogaus racionalumas yra unikalus, neatsiradęs evoliucijos būdu, kitoks nei gyvūnų. Teigė, kad gyvūnai neturi kalbos, tik tam tikras ženklų asociacijas su daiktais ar veiksmais. Atmetė pragmatinę ir episteminę tiesos sampratas, laikėsi Tomui Akviniečiui artimo požiūrio į tiesą (atitikimo teorijos). Anot P. T. Geacho, realybė kyla iš Dievo, jis yra tiesos kriterijus ir tiesa. Metafizikoje tapatumo klausimus sprendė plėtodamas reliatyvaus tapatumo sampratą. Metaetikoje teigė, kad įmanoma iš konstatavimo teiginių logiškai išvesti privalėjimo teiginius. Kritikavo požiūrį, kad, vertindami individą, elgesį ar principą, moralės teiginiais tik išreiškiame pritarimą arba pasmerkimą (emotyvizmas, ekspresyvizmas), teigė, kad moralinių teiginių prasmė nesikeičia, nesvarbu, ar juos teigiantis asmuo jais tiki, ar ne. P. T. Geacho etinės pažiūros turėjo įtakos Ph. Foot.

Veikalai

Parašė veikalus: Apie išplėstą santykių logiką (On an Extended Logic of Relations 1952), Trys filosofai: Aristotelis, Tomas Akvinietis, Frege (Three Philosophers: Aristotle, Aquinas, Frege, su žmona G. E. M. Anscombe, 1961), Referencija ir bendrybė (Reference and Generality 1962), Dievas ir siela (God and the Soul 1969), Sąmonės aktai (Mental Acts 1971), Logika yra svarbi (Logic Matters 1972), Protas ir argumentas (Reason and Argument 1976), Dorybės (Virtues 1977), Apvaizda ir blogis (Providence and Evil 1977), Tiesa, meilė ir nemirtingumas: McTaggarto filosofijos įvadas (Truth, Love and Immortality: an Introduction to McTaggartʼs Philosophy 1979), Tiesa ir viltis (Truth and Hope 2001).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką