Petras Arminas-Trupinėlis

Petras Arminas-Trupinėlis

Aminas-Trupinlis Petras 1853 06 16Deksniškiai (Gižų vlsč.) 1885 03 18Marijampolė, poetas, vertėjas. 1871 baigęs Veiverių pedagogikos kursus mokytojavo Alvito, Naumiesčio (dabar Kudirkos Naumiestis) mokyklose, 1877–83 Marijampolės gimnazijoje. Valdžios įtartas antirusiška veikla buvo perkeltas į Augustavą. 1884 atsisakė mokytojo vietos ir grįžo į Marijampolę. Platino draudžiamą lietuvišką spaudą. Nuo 1883 bendradarbiavo Aušroje, Nemuno sarge ir kituose leidiniuose. Publicistikoje, istoriniuose straipsniuose (Nusidavimai Lydos pilies 1884) aukštino lietuviškumą. Sukūrė eilėraščių, pasakėčių (kai kurios – I. Krylovo ir I. Krasickio kūrinių laisvi vertimai arba sekimai). P. Armino‑Trupinėlio kūriniai, parašyti sklandžia kalba, turintys silabotoninės eilėdaros požymių, veikė lietuvių poezijos raidą. Apie 1881–82 sudarė Lietuvišką chrestomatiją, tačiau negavo leidimo ją spausdinti (rankraštis dingęs). Išvertė V. Sirokomlės poemas Kaimo mokykla (1884) ir Piastų duktė (1884), A. Puškino baladę Skendinys (1884; pirmasis meninis A. Puškino vertimas į lietuvių kalbą), A. Mickevičiaus balades Tėvo sugrįžimas (1884), Trys Budriai (1892) ir poemos Gražina fragmentų (1903).

Arminas; Trupinėlis

R: Raštai Tilžė 1893; Raštai Vilnius 1907; Eilės Vilnius 1970.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką