Avižónis Petras 1875 04 17Pasvalys 1939 10 17Kaunas, Lietuvos gydytojas oftalmologas. K. Avižonio ir V. Avižonio tėvas. Med. dr. (1914).

Išsilavinimas ir veikla

1894 baigė Mintaujos gimnaziją, mokydamasis joje įsteigė slaptą lietuvių mokinių Kūdikio draugiją ir jai vadovavo. 1895–97 studijavo Sankt Peterburgo, 1897–1900 – Dorpato (dabar Tartu) universitetuose. Dirbo gydytoju Ariogaloje, Žagarėje, Šiauliuose, Kaune. Kaip karo gydytojas dalyvavo Rusijos–Japonijos ir I pasauliniame kare. 1920–22 dėstė Aukštuosiuose kursuose Kaune. 1922–1939 dėstė Lietuvos universitete (nuo 1930 Vytauto Didžiojo universitetas), 1923–24 Medicinos fakulteto dekanas, 1924–25 universiteto prorektorius, 1925–26 rektorius; profesorius (1922). Jo rūpesčiu 1930 Kaune pastatyta Akių klinika, kuriai iki 1939 vadovavo. Tyrė akių ligų, ypač trachomos, diagnostiką, gydymą ir profilaktiką, užkrečiamąsias ligas, lietuvių antropologiją. Paskelbė apie 100 mokslinių straipsnių lietuvių, latvių, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Bendradarbiavo su P. Višinskiu, G. Petkevičaite‑Bite, Žemaite, taisė kai kurių Žemaitės apsakymų kalbą.

Petras Avižonis

1919 įkūrė Kauno medicinos draugiją. 1923 Lietuvos gydytojų sąjungos steigiamajam suvažiavimui parengė sąjungos įstatus. Nuo 1923 Vokietijos, nuo 1930 Prancūzijos oftalmologų draugijų narys. 1932 įkūrė Lietuvos akių gydytojų draugiją, iki 1939 buvo jos pirmininkas.

Bibliografija

Svarbiausias veikalas – pirmasis akių ligų vadovėlis lietuvių kalba Akių ligų vadovas (išleistas 1940). Sukūrė lietuviškų medicinos, ypač akių ligų ir farmacijos, terminų, aktyviai dalyvavo rengiant Lietuviškąją enciklopediją. 1897 parašė Lietuvišką gramatikėlę (J. Jablonskiui nepavykus slaptai išleisti, V. Sirutavičiaus ir A. Smetonos 1898 išspausdinta hektografu). 1904 padėjo J. Jablonskiui parengti spaudai A. Juškos žodyno 2 dalį. Išleido populiarių knygelių: Apsakinėjimai apie žemę, vandenį ir orą (1898), Socialistai ir masonai (1906), Girtuoklybė mūsų rykštė (1907), Darbininkai ir visuomenė (1908), Žemė ir žmogus (1910).

Apdovanojimai

Gedimino 2 laipsnio ordinas (1932).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką