Ažùbalis Petras 1918 02 10Mieleišiai (Papilio vlsč.) 1980 07 12Mississauga (prie Toronto), Lietuvos ir Kanados lietuvių katalikų kunigas. Studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, Vytauto Didžiojo universitete ir Prahos universitete. 1942 įšventintas kunigu. 1945–47 vienuolyno kapelionas Liuksemburge. 1947 emigravęs į Kanadą kunigavo Toronto Šv. Jono Krikštytojo lietuvių parapijoje. Vienas laikraščio Tėviškės žiburiai steigėjų. Dar įkūrė lietuvių šeštadieninę mokyklą, Caritas draugiją (1952), Lietuvos Kankinių parapiją, lietuvių kapines Port Credite (prie Toronto), Anapilio lietuvių sodybą (1972).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką