Batkus Petras (slap. Dargis, Rimgaila, Vargietis, Dainius, Sąžinė, Mažrimas, Žadgaila) 1925 05 30Pakapurnis (Raseinių vlsč.) 1949 08 13Užpelkių miškas (Kelmės vlsč.), vienas Lietuvos antisovietinių partizanų vadų. Partizanų majoras (1949), pulkininkas (1997, po mirties). Karys savanoris (1997, po mirties). Partizanų poetas (pasirašinėjo Alkupėno slapyvardžiu).

Veikla

1941–44 studijavo Kauno aukštesniojoje technikos mokykloje. 1941 dalyvavo Lietuvos antisovietiniame, nuo 1941 pabaigos antinaciniame pasipriešinime. 1942 rudenį įstojo į Lietuvos laisvės armiją. Vienas pirmųjų Raseinių apskrityje pradėjo telkti antisovietinius partizanus. 1946 vadovavo Žebenkšties rinktinės štabo organizaciniam skyriui. Vienas Jungtinės Kęstučio apygardos (Kęstučio apygarda) organizatorių, apygardos laikraščio Laisvės varpas leidybos iniciatorių. Nuo 1946 rudens šios apygardos štabo organizacinio skyriaus, vėliau – štabo viršininkas. Palaikė ryšį tarp Vakarų ir Rytų Lietuvos partizanų vadovybių, vienijo Šiaulių kr. partizanus.

Petras Bartkus

Buvo delegacijos, kuri tarėsi su Tauro apygardos vadovybe dėl visos Lietuvos partizanų vieningos vadovybės, narys. 1948 03 31 įkūrus Prisikėlimo apygardą, 04 01 paskirtas jos vadu. Suformavo apygardos štabą, pertvarkė rinktines, organizavo laikraščio Prisikėlimo ugnis leidybą. Įkūrus Vakarų Lietuvos sritį, tapo jos vado J. Žemaičio pavaduotoju. 1948 08 01 iš Prisikėlimo apygardos vado pareigų atleistas ir paskirtas Vieningos laisvės kovos sąjūdžio štabo organizacinio skyriaus viršininku. 1948 11 12 išrinktas Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio prezidiumo sekretoriumi; 1949 pradžioje jam pavesta parengti tarnybinį biuletenį. 1949 02 11–17 dalyvavo partizanų apygardų vadų suvažiavime, buvo išrinktas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio prezidiumo sekretoriumi. 1949 08 paskirtas Sąjūdžio Gynybos pajėgų štabo organizacinio skyriaus viršininku. Netrukus žuvo.

Literatūrinis palikimas

1991 išleistas P. Bartkaus poezijos rinkinys Jų akis bučiavo gintarinė žemė: Kovos keliu žengiant.

Apdovanojimai

Laisvės kovos karžygio garbės vardas ir 1 laipsnio Laisvės kovos kryžius su kardais (1950), Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1998, po mirties).

Dargis; Rimgaila; Vargietis; Dainius; Sąžinė; Mažrimas; Žadgaila; Alkupėnas; -Petras Bartkus

1392

1117

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką