Biržỹs Petras, sceninis vardas Pùpų Ddė 1896 12 22Liudiškiai (Anykščių vlsč.) 1970 08 23Vilnius, lietuvių literatas, dainininkas, aktorius mėgėjas. 1917 baigė Maskvos komercijos mokyklą, 1919 Kaune – Karo mokyklą. Dirbo mokytoju. 1924–27 studijavo literatūrą ir teologiją Lietuvos universitete. Nuo 1930 Valstybės radiofone Kaune rengė satyrinius pusvalandžius Pupų Dėdės pastogėje. Koncertavo, kaip dainininkas gastroliavo Jungtinėse Amerikos Valstijose, įrašė plokštelių. Dalyvavo estradinės grupės Dzimdzi drimdzi spektakliuose. 1942 Kaune įkūrė cirką Pupų Dėdės pastogė. Nacių okupacijos metais kalintas. Po karo dirbo Lietuvos filharmonijos Vilniuje artistu, gastroliavo po Lietuvą su estrados dainininku A. Šabaniausku ir gitaristu Antanu Zabulioniu.

Petras Biržys (1934)

Petras Biržys (1934)

Petras Biržys

P. Biržys (pirmas iš kairės) su radijo laidos Pupų Dėdės pastogėje dalyviais Valstybės radiofone Kaune (1940)

Išleido eileraščių rinkinių (Sielos sparnai 1919, Karo metu 1923), parašė knygas: Karininkas Antanas Juozapavičius (1923), Kaimo vestuvės (1930), Radijo bangos iš Pupų Dėdės pastogės (1938), prisiminimų knygą Pupų Dėdė (išleista 1999), knygų apie Lietuvos įvairias vietoves (pasirašinėjo ir slapyvardžiu Akiras). Vaidino kine (Tiltas 1956, režisierius Borisas Šreiberis, Kol nevėlu 1957, režisieriai Julijus Fogelmanas, V. Žalakevičius, Julius Janonis 1959, režisieriai B. Bratkauskas, Vytautas Dabašinskas).

P. Biržys prie cirko Pupų Dėdės pastogė (apie 1942–44)

L: E. Danilevičius Pupų Dėdė kraipo ūsą… Vilnius 1992; S. Bulzgis Pupų Dėdė Šiauliai 1995.

Akiras

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką