Bùtkus Petras 1914 01 19Lekavas (Nemakščių vlsč.) 1993 04 14Sidnėjus (palaidotas Nemakščiuose), Australijos lietuvių kapelionas, spaudos ir visuomenės veikėjas. Prelatas (1982). 1938 baigė Telšių kunigų seminariją, įšventintas kunigu. 1938–44 Tauragės ir Telšių mokytojų seminarijų kapelionas. 1944 pasitraukė į Vokietiją. Tübingeno universitete studijavo filosofiją ir lituanistiką; buvo pabėgėlių stovyklų lietuvių gimnazijų kapelionas. 1949 atvyko į Australiją. 1949–93 Sidnėjaus lietuvių katalikų kapelionas, skautų veikėjas. 1951–52 Australijos lietuvių bendruomenės Krašto valdybos vicepirmininkas. 1951 įkūrė Lietuvių savišalpos komitetą, jam vadovavo. 1950 Užuovėjos redaktorius ir leidėjas. Bendradarbiavo Mūsų pastogėje, Tėviškės aiduose. Sidnėjaus kapinėse lietuviams išrūpino atskirą laidojimo plotą. Palikimą skyrė Nemakščių bažnyčiai atstatyti.

Petras Butkus

Parašė knygą Tautų šventovėse: Kelionių įspūdžiai (1970 Sidnėjus). Sukūrė apie 20 dainų.

1982 pirmasis iš Australijos lietuvių civilių apdovanotas Britų imperijos medaliu.

1882

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką