Cdzikas Petras 1944 04 25Šeštokai 2019 01 21Vilnius (palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas.

Veikla

1971–73 studijavo teisę Vilniaus universitete. 1973 02 16 KGB suimtas; 4 m. kalintas specialiame kalėjime Įsrutyje, vėliau dar kelis kartus suimtas, 2 kartus teistas ir trumpai kalintas Lietuvoje. Keturiasdešimt penkių pabaltiečių memorandumo (1979) signataras. Inicijavo ir su kitais 1987 08 23 Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo, surengė pirmąjį sovietinės okupacijos laikotarpiu mitingą, kuriame viešai pasmerktas Molotovo‑Ribbentropo paktas (mitingas prie A. Mickevičiaus paminklo).

Petras Cidzikas

Vilniuje per 1989 02 16 mitingą prie Arkikatedros pirmą kartą paskelbė apie Mažosios Lietuvos sovietinį genocidą (Lietuvos gyventojų genocidas). 1988–90 surengė pasninko akcijų dėl politinių kalinių paleidimo, dėl Lietuvos dvasinio atgimimo ir Mažosios Lietuvos išlaisvinimo (ši truko 50 d.). 1990 09–10 suorganizavo žygį (su kryžiumi) į Maskvą ir 2 d. Vilniuje aplink KGB pastatą, 1993 08 – pasninko akciją dėl Rusijos Federacijos kariuomenės išvedimo (vadinamasis Sandoros aktas).

1990 08 inicijavo mišias prie Karaliaučiaus katedros J. Bretkūno Biblijos vertimo 400 metams paminėti; tai padėjo Kaliningrado srityje įregistruoti pirmąją lietuvišką katalikų bendruomenę. Vienas Mažosios Lietuvos reikalų tarybos steigėjų (1989), 1999–2002 vicepirmininkas. 1991 įsteigė Mažosios Lietuvos dvasinio atgimimo fondą. P. Cidziko iniciatyva nuo 1992 kasmet minimos sovietinio genocido Mažojoje Lietuvoje pradžios (1944 10 16) ir Tilžės Akto (1918 11 30) metinės. 1997 su Lietuvos Katalikų Bažnyčios kunigais Keturnaujienoje (netoli Sintautų) surengė lietuviškų etninių žemių sujungimo simbolinį aktą.

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1998), Lietuvos nepriklausomybės medalis (2000).

-Petras Cidzikas

115

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką