Giẽdgaudas Petras (vienuolinis vardas Pranciškus), tikr. Gẽdgaudas 1920 04 29Paterson 2013 08 13Kennebunkport (Meino valstija; 09 26 urna perlaidota Kretingos bažnyčios Kankinių kriptoje), Jungtinių Amerikos Valstijų katalikų kunigas, pranciškonas, lietuviškos spaudos išeivijoje leidėjas. Su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno Kretingoje. Pranciškonas (1938). Nuo 1940 Vokietijoje vietos pranciškonų padedamas studijavo filosofiją Bavarijos pranciškonų seminarijoje Miunchene ir Bad Tölze (Bavarija), 1942–47 – Detroite, teologiją – Teutopolio teologijos seminarijoje (Ilinojaus valstija). 1941 sulaikytas kaip Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis, įkalintas politinių kalinių lageryje Laufene, 1942 iškeistas į Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančius Vokietijos piliečius. 1947 įšventintas kunigu. 1949 paskirtas Šv. Antano bažnyčios Bridgeville’yje (Pensilvanijos valstija) administratoriumi, lietuvių pranciškonų provincijos ekonomu.

Petras Giedgaudas

1951 Niujorke įkūrė Lietuvių katalikų spaudos centrą ir spaustuvę (čia buvo spausdinami pagrindiniai išeivijos leidiniai) ir iki 1991 buvo jos vadovas. 1991–2006 leido savaitinį laikraštį Darbininkas. 2004 lietuviškų laikraščių mikrofilmus perdavė Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui.

Nuo 2006 gyveno Šv. Antano vienuolyne Kennebunkporte.

3204

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką