Girdzijáuskas Petras 1932 11 10Bulzgeniškiai (Šimkaičių vlsč.), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Inžinierius, publicistas. Rašytojo V. Girdzijausko ir S. A. Girdzijausko brolis.

Veikla

Nuo 1946 pradžios Lietuvos laisvės gynėjų sąjungos, 1946 09 pasivadinusios partizanų Trijų lelijų rinktine, narys. 1948–1949 04 11 Eržvilko gimnazijoje platino partizanų laikraščius Atžalynas, Varpas, palaikė ryšius su partizanų Kęstučio apygardos štabo Informacijos skyriumi. 1949 04 suimtas, nuteistas 5 m.; kalintas Dubrovlage (Mordovija), dalyvavo pasipriešinime kalėjimo ir lagerio režimui (bado streikuose ir kitur). 1953 amnestuotas. 1956 baigęs Vilniaus statybos technikumą dirbo Vilniaus statybos treste. Platino pogrindinę literatūrą. 1957 vėl suimtas, 1958 nuteistas ir ištremtas į Dubrovlagą.

Petras Girdzijauskas

1960 grįžęs į Lietuvą iki 1985 dirbo Statybos ministerijos organizacijose inžinieriumi, projektų vyriausiuoju inžinieriumi. 1968 baigė Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialą. 1985–92 Kolūkių statybos projektavimo instituto projektų vyriausias inžinierius. 1992–97 Vilniaus darbo biržos direktoriaus, 1997–2000 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pavaduotojas. Nuo 1990 dalyvauja Lietuvos politinių kalinių sąjungos veikloje. Lietuvos rezistencinių organizacijų Jungtinės tarybos pirmininkas.

Kūryba

Parašė knygas Partizanų išrinktas Lietuvos prezidentas (2009, ir elektroninis leidimas; apie Lietuvos partizanų vyriausiąjį vadą J. Žemaitį), Pūtėme prieš vėją: Laisvės kovotojai (su A. Zolubu, 2011), Dialogai su Viešpačiu ir šėtonu (2012; pasirašė slapyvardžiu Paulius Vyturys; apie Lietuvos gyventojų pasipriešinimą sovietiniam ir nacių okupaciniams režimams), daugiau kaip 100 publicistinių straipsnių apie Lietuvos pasipriešinimą.

-Petras Girdzijauskas; Paulius Vyturys

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką