Pẽtras Gonenziẽtis (lenk. Piotr z Goniądza, lot. Petrus Gonesius), Petras Gonezijus tarp 1525 ir 1530Goniądz (Palenkės vaivadija) 1573 11Węgrów (Mazovijos vaivadija), Lietuvos ir Lenkijos reformacijos veikėjas. Lietuvos arijonų radikaliojo sparno ideologas, antitrinitorių ir anabaptizmo pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Didesnę gyvenimo dalį veikė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Mokėsi Jogailos ir Paduvos (nuo 1551) universitetuose. Paduvoje patyrė arijonybės šalininko M. Gribaldi ir Moravijos brolių įtaką. 1556 Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradėjo skelbti antitrinitorių pažiūras: teigė, kad vienintelis Dievas yra Dievas Tėvas, kad Jėzus Kristus esąs jo substancijos pavidalas, gavęs iš jo galią, bet buvęs amžinuoju Dievu prieš gimimą. 1561 veikė Vilniuje, vėliau didikų Onos ir Jono Kiškų dvaruose (ilgiausiai Węgrówe). Teigė, kad Jėzus Kristus nepripažinęs pasaulietinės valdžios ir prievartos, bažnytinės organizacijos; tuo remdamasis kritikavo esamus socialinius santykius; kad krikščionis negalįs kariauti ir eiti pareigų, kurios duodančios teisę skirti mirties bausmę. Svarbiausi teologijos veikalai: Apie Dievo sūnų žmogų Jėzų Kristų (De filio Dei homine Christo Iesu 1556), Apie Krikščionių bažnyčios primatą (De primatu Ecclesiae Christianae 1566), Apie krikščionių krikštą (O ponurzaniu chrześcijańskim), Apie tris, tai yra, apie Dievą, apie Jo Sūnų ir Šv. Dvasią… (O trzech, to iest o Bogu, o Synu iego y o Duchu S.…, abu 1570).

2545

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką