Jonkas Petras 1906 03 25Antringiai (Tauragės vlsč., dabar Ringiai) 1996 02 03Riverside (palaidotas Čikagoje), lietuvių kalbininkas. Dr. (1942). 1927–34 studijavo Vytauto Didžiojo universitete (iki 1930 Lietuvos universitetas), 1935–37 studijas tęsė Rygos, Karaliaučiaus, Vienos universitetuose. 1937–43 dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete; docentas (1942). 1935–40 Lietuvių kalbos draugijos valdybos narys. 1938–41 ir 1958–60 (Čikagoje) žurnalo Gimtoji kalba redaktorius. 1940–44 dar dirbo Lietuvių kalbos institute. 1944 pasitraukė į Vakarus. 1946–49 dėstė Pabaltijo universitete prie Hamburgo. 1949 persikėlė į Jungtines Amerikos Valstijas. Čikagos universitete studijavo bibliotekininkystę; 1957–73 dirbo šio universiteto bibliotekoje, 1970–73 dėstė baltų kalbas. P. Joniko pastangomis 1951 buvo suorganizuotas Lituanistikos institutas; 1954–64 buvo jo prezidentas. 1969–78 Pedagoginio lituanistikos instituto Čikagoje rektorius.

Petras Jonikas

Tyrinėjo bendrinės lietuvių kalbos istorijos, kalbos kultūros problemas, lietuviškas pavardes, vietovardžius, paskelbė straipsnių apie lietuvių kalbininkus J. Jablonskį, F. Kuršaitį, J. Jušką ir kitus. Redagavo A. Salio Raštus (4 t. 1979–92), V. Biržiškos Aleksandryną (3 d. 1960–65), sudarė P. Skardžiaus darbų bibliografiją. Bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoje ir Encyclopedia Lituanica. Svarbiausi veikalai: Pagramančio tarmė (1939), Gimtojo žodžio baruose (1951), Lietuvių kalbos istorija (1952), Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje (1972), Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje: Visuomeniniai lietuvių kalbos istorijos bruožai (1987).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką