Jurgla Petras, Jurgelevičius 1901 09 30Jersey City (Naujojo Džersio valstija) 1992 02 19Ellensville (Niujorko valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas. K. R. Jurgėlos brolis.

Gyvenimo faktai

1919 Lietuvos kariuomenės savanoris. Baigęs Karo mokyklą iki 1930 tarnavo kariuomenėje; kapitonas (1927). 1931 grįžo į Jungtines Amerikos Valstijas.

Darbas spaudoje

1923 žurnalo Skautas redaktorius. 1931–32 dirbo laikraštyje Draugas. 1936 leido ir redagavo žurnalą Tauta. 1941 Lietuvos aido korespondentas Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Skautų veikla

Nuo 1915 reiškėsi skautų veikloje, kūrė lietuviškus terminus, įstatus, parašė vadovėlių (Skautystė 1927, Skautų vadovas d. 1 1929), knygų (Piliečių auklėjimo mokykla – skautybė 1920, Lietuviškoji skautija 1975).

Kita visuomeninė veikla

1932–35 S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą komiteto sekretorius ir propaguotojas. 1933–35 lietuvių mokyklos Čikagoje vedėjas. 1933–37 Amerikos lietuvių legiono vado padėjėjas, inspektorius. Dalyvavo Amerikos lietuvių sąjungos (1933–36) veikloje, buvo Amerikos lietuvių tarybos sekretorius, vicepirmininkas (1936–39), Tautos fondo sekretorius (1941).

Veikalai

Parašė knygas Lietuvos ateitis (1925), Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas (1935), Generolas Povilas Plechavičius (d. 1 1978) ir kitas.

Išvertė H. Mniszek Raupsuotoji (1930), W. T. Scanlono Dieve, pasigailėk mūsų (su K. R. Jurgėla, 1932).

Apdovanojimai

Šv. Silvestro ordinas (Vatikanas, 1981).

2550

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką