Kimbrỹs Petras 1948 03 20Telšiai 2018 04 21Kaunas, lietuvių kultūrologas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, tekstologas, vertėjas.

Petras Kimbrys

1965–70 studijavo Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultete (nebaigė). 1970–74 dirbo Kauno politechnikos instituto laboratorijose, 1976–78 fabrike Sanitas. 1978–86 M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vyresnysis mokslinis darbuotojas; dėl pogrindinės katalikiškos veiklos KGB reikalavimu atleistas. 1973–86 bendradarbiavo pogrindinėje katalikų spaudoje (Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje, Aušroje ir kitur), 1983–89 katalikų metraštyje Katalikų kalendorius žinynas. Su E. Bartuliu parengė garso ir vaizdo priemonių pogrindinei katechezei. Savilaidai išvertė ir platino A. Frossard’o veikalą Žemės druska: Apie didžiuosius vienuolių ordinus (1977), brošiūrų ciklą apie M. Giedraitį ir atgailos kanauninkų ordiną (1985) bei kita. 1988–90 Vatikano, 1989–90 ir Laisvosios Europos radijo bendradarbis; 1989–90 dirbo žurnale Katalikų pasaulis. Inicijavo (su V. Aliuliu ir V. Ališausku) žurnalo Naujasis Židinys (nuo 1992 Naujasis Židinys-Aidai) įsteigimą, 1991–99 jo vyriausiasis redaktorius. 2000–03 Ateitininkų federacijos pirmininkas.

Parengė O. Milašiaus Rinktinius raštus (su A. Patacku, 3 t. 1979; savilaida; į lietuvių kalbą išvertė misteriją Migelis Manjara), M. Žilinsko kolekcijos katalogą (su kitais, 1980), Biblijos vardų adaptavimo principus (su kitais, 1997). Į lietuvių kalbą išvertė O. Milašiaus eilėraščių ir veikalus Ars Magna (1988 22002), Slėpiniai (2002), popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikų ir kitų raštų (Veritatis splendor 1994, Pastores dabo vobis 1996, Dominum et Vivificantem 2000), sudarė Biblijos vardų žodyną (2000), parašė biografinę apybraižą apie J. Girnių (Kelionė ten ir atgal 1995). Knygų Mokytojo knyga, arba Ekleziastas (1998), Biblija, arba Šventasis Raštas (1999 32005), Vatikano II Susirinkimo nutarimai (22001), M. Liuterio Didysis katekizmas ir Užstalės pokalbiai (abi 2003) specialusis redaktorius.

Apdovanojimai

Gedimino 5 laipsnio ordinas (2000). B. Savukyno premija (2017).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką