Klmas Petras 1891 02 23Kušliškiai (Kalvarijos vlsč.) 1969 01 16Kaunas, Lietuvos diplomatas, istorikas, visuomenės veikėjas, publicistas. Adolfo Klimo brolis. Vasario 16 Akto signataras. Teisininkas. 1914 baigė Maskvos universitetą. 1910 vienas žurnalo Aušrinė įkūrėjų. 1914 dirbo Centriniame lietuvių pabėgėliams šelpti komitete Vilniuje. 1917 komiteto Lietuvių konferencijai rengti narys. 1917–18 Lietuvos Tarybos narys, sekretorius. Diplomato gabumų parodė 1918 pradžioje taikydamas suskilusią Lietuvos Tarybą. 1917–18 Lietuvos aido faktinis redaktorius. Nuo 1918 11 dirbo Užsienio reikalų ministerijoje; 1919 ministerijos valdytojas, 1919–23 viceministras. Kartu su B. K. Balučiu nustatė ministerijos darbo stilių, subūrė gabius diplomatus.

Petras Klimas

P. Klimas (stovi ketvirtas iš dešinės) su kitais Lietuvos Tarybos nariais (1917; Lietuvos nacionalinis muziejus)

1917 moksliškai pagrindė etnines ir politines Lietuvos rytines sienas ir jas apgynė Maskvoje sudarant Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartį (1920; buvo Lietuvos delegacijos narys). 1920–23 dėstė Aukštuosiuose kursuose ir Kauno universitete. 1923–25 nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Italijoje, 1925–40 Prancūzijoje. Lietuvai dar atstovavo Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje ir Liuksemburge. 1940 08 Prancūzijos ir Portugalijos vyriausybėms įteikė notas dėl SSRS įvykdytos Lietuvos aneksijos. 1943 09 18 Prancūzijoje gestapo suimtas, 1944 03 grąžintas į Lietuvą ir paleistas. 1945 09 sovietų saugumo suimtas, kalintas Čeliabinsko srities lageryje. Į Lietuvą grįžo 1954 01. Sovietų valdžia neleido P. Klimui išvažiuoti į Prancūziją, kur buvo likusi šeima ir surinkta daug medžiagos pabaigti rašyti Lietuvos istoriją.

Svarbiausi veikalai: Lietuva, jos gyventojai ir sienos (1917), Lietuvos žemės valdymo istorija, Lietuvių senobės bruožai, Lietuvos valstybės kūrimas iki laikinosios vyriausybės sudarymo (visos 1919), Istorinė Lietuvos valstybės apžvalga (1922), Mūsų kovos dėl Vilniaus (1923). Parengė vadovėlius mokykloms: Lietuvių kalbos skaitymai, Lietuvių kalbos sintaksė (abu 1919). P. Klimo knygos – Iš mano atsiminimų (1979 Cleveland 21990 Vilnius), Lietuvos diplomatinėje tarnyboje 1919–40 (1991), Dienoraštis. 1915.XII.1.–1919.I.19 (1988 Čikaga) – reikšmingas istorijos šaltinis; lietuvių visuomenei jos buvo ypač svarbios 1988–90 atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir kelerius metus po jos atkūrimo. Nemaža istorinių raštų liko rankraščiais. Reikšmingi jo atsiminimai apie O. Milašių. Išvertė G. Sand romaną Indiana (1963).

Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Prancūzijoje P. Klimas (sėdi centre) su Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje darbuotojais (1932, trečias iš kairės sėdi patarėjas O. Milašius, septintas – patarėjas J. Urbšys, antras iš kairės stovi kultūros patarėjas J. Baltrušaitis jaunesnysis; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Vytauto Didžiojo 2 laipsnio (1934), Gedimino 2 ir 1 laipsnio (1928 ir 1938) ordinai.

V. Bukaitė Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas Vilnius 2016; V. Kavaliauskas Petras Klimas: visada ieškojau Lietuvos Vilnius 2017.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką