Kraujãlis Petras 1882 07 08Žagarai (Vilniaus apskr.) 1933 08 14Vilnius, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Kunigas (1907). 1908 baigė Sankt Peterburgo dvasinę akademiją. Nuo 1908 vikaravo Vilniuje, 1911 Trakuose. 1912 Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebonas, nuo 1912 Vilniaus kunigų seminarijos profesorius. 1911–14 ir 1915 redagavo Aušrą, vėliau Lietuvos kelią, Vilniaus garsą, Garsą, Vilniaus varpą, bendradarbiavo kituose lietuviškuose leidiniuose. Jo iniciatyva 1922 12 28–30 buvo sušauktas lietuvių pradžios mokyklų mokytojų suvažiavimas. 1922–33 buvo lietuvių švietimo organizacijos Rytas pirmininkas. Aktyviai veikė Lietuvių mokslo draugijoje, Lietuvių šv. Kazimiero draugijoje ir Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. Priešinosi Vilniaus krašto polonizacijai, lietuviškų mokyklų uždarymui. Lenkų administracijos kelis kartus suimtas ir kalintas Vilniaus kalėjime.

Petras Kraujalis (Lietuvos mokslų akademijos biblioteka)

1932–33 Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto prezidiumo vicepirmininkas. 1930–31 dėstė lietuvių kalbą Vilniaus universitete.

Petras Kraujalis su kitais Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti veikėjais (sėdi iš kairės: Ona Žebrauskaitė, Juozas Stankevičius, Jonas Basanavičius, Veronika Alseikienė, Pranas Bieliauskas, stovi iš kairės: Jurgis Šlapelis, Petras Kraujalis ir Vladas Jezukevičius, 1923; Marijos ir Jurgio Šlapelių namas muziejus)

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką