Mažẽlis Petras 1894 09 21Cipriškis (Obelių vlsč., Zarasų apskr.) 1966 05 21Telšiai (palaidotas Telšių katedros šventoriuje), Telšių vyskupas. 1923 baigęs Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją įšventintas kunigu. Paskirtas Šv. Antano parapijos Telšiuose vikaru, dirbo tikybos mokytoju lenkų progimnazijoje. 1924–28 Lietuvos universiteto Teologijos‑filosofijos fakultete studijavo filosofiją, pedagogiką ir literatūrą. 1928–46 Telšių kunigų seminarijos profesorius, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, retoriką. 1928–40 Telšių katedros vikaras. 1931–36 – Telšių kalėjimo kapelionas. 1928–31 – laikraščio Žemaičių prietelius redaktorius. Kanauninkas (1935). 1947–50 Telšių vyskupijos kurijos kancleris. 1950 paskirtas Telšių vyskupijos valdytoju. 1955 konsekruotas (kartu su J. Steponavičiumi) vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupijos apaštaliniu administratoriumi. Nuo 1964 Telšių vyskupas ordinaras. Nuo 1965 Lietuvos vyskupijų Ordinarų kolegijos (nuo 1971 Lietuvos vyskupų konferencija) pirmininkas. Aktyviai gynė Bažnyčios ir tikinčiųjų teises.

Petras Maželis

Parašė grožinės literatūros kūrinių: knygos Kraujo lašai (1929), Meilė ir ašaros (1930), Tarp audrų ir ramybės (1932).

2245

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką