Saurusáitis Petras 1854 06 27Griebčiai (Vilkaviškio vlsč.) 1932 03 03Kisiniškiai (Alvito vlsč., Vilkaviškio apskr.), Lietuvos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas.

Išsilavinimas ir veikla

1884 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Tais pačiais metais įstojo į redemptorių vienuoliją (1898 išstojo). 1889–95 Ilchesteryje (Merilando valstija) studijavo filosofiją ir teologiją. 1895 įšventintas kunigu, paskirtas į Niujorko redemptorių parapiją. 1898–1919 Waterbury Šv. Juozapo lietuvių parapijos klebonas; čia pastatydino naują bažnyčią, įsteigė lietuviškų mokyklą (apie 300 mokinių). Įsteigė lietuvių Maldos apaštalavimo draugiją. 1930 grįžo į Lietuvą.

Darbas spaudoje ir leidyboje

1898 nusipirko Ryto spaustuvę ir joje leido savaitraštį Rytas, laikraštį Bažnyčios tarnas (iki 1900). Leido blaivybei skirtus leidinius: žurnalą Šviesa (nuo 1911), laikraštį Spinduliukas (nuo 1928), Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos kunigams leidinį lotynų kalba De totali ab inebriatibus potibus abstinentia (1924). Nuo 1929 gyveno Čikagoje. Bendradarbiavo Filadelfijoje leistame žurnale Žvaigždė, Čikagoje ėjusiuose leidiniuose Vadovas, Draugas.

Veikalai

1919 apsilankęs Lietuvoje parašė knygą Trisdešimt dienų Lietuvoje (Thirty Days in Lithuania 1920). Sudarė lietuvių–anglų kalbų žodyną An abridged Dictionary of the English–Lithuanian Languages (Sutrumpytas angliškai–lietuviškas žodynėlis 1899), parengė lietuvių kalbos gramatiką A brief Lithuanian Grammar, or Principal Rules to learn the Lithuanian Language (Trumpa lietuvių kalbos gramatika, arba Pagrindinės taisyklės išmokti lietuvių kalbą 1910), katechezės knygą Katekistas, arba Katekizmo mokytojas kūdikių mokykloje ir auklėjimo namuose (1912), liturgijos knygą Gera išpažintis verta šv. Komunija (1922). Parašė religinio turinio ir blaivybei skirtų knygelių, išvertė A. M. Liguori veikalų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką