Petras Skarga (nežinomas dailininkas, aliejus, 17 a. pradžia, Lietuvos nacionalinis muziejus)

Skárga Petras (lot. Petrus Scarga, lenk. Piotr Skarga) 1536Grójec (Mazovijos vaivadija) 1612 09 27Krokuva, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės katalikų teologas. Jėzuitas (1569).

Biografija

1552–55 studijavo filosofiją Jogailos universitete. 1555–62 mokyklos prie Šv. Jono bažnyčios Varšuvoje rektorius. 1557–62 Krokuvos kašteliono vaikų auklėtojas. Nuo 1563 Lvovo katedros kapitulos kanauninkas, nuo 1565 kapitulos kancleris. Kunigu įšventintas 1564. Nuo 1568 Romoje studijavo teologiją. 1571–72 pamokslininkas Pułtuske ir 1573–74 Vilniuje. 1574–79 Vilniaus kolegijos vicerektorius, 1579–82 Vilniaus universiteto rektorius (pirmasis). 1573 Vilniuje įsteigė Dievo Kūno ir Gailestingumo broliją (jos nariais tapo daug didikų ir bajorų). Organizavo jėzuitų rezidencijas Rygoje, Polocke, Tartu, daug prisidėjo steigiant Liublino ir Nesvyžiaus kolegijas, steigė kitas jėzuitų ordino institucijas, polemizavo su kitatikiais. 1582–83 Rygos, 1584–88 Krokuvos jėzuitų namų vyresnysis. 1588–1612 Zigmanto Vazos pamokslininkas.

Petras Skarga (nežinomas dailininkas, aliejus, 17 a. pradžia, Lietuvos nacionalinis muziejus)

Veikalai

Parašė ir išleido daug religinių, poleminių ir politinių veikalų. Populiariausias veikalas Šventųjų gyvenimai (Żywoty świętych 1579) yra pirmasis stambus Lenkijos ir Lietuvos hagiografinis paminklas, kuriuo buvo diegiama modernizuota katalikybės teologija, nauja dvasiškai aktyvaus tikinčiojo samprata; veikalas turėjo įtakos hagiografijos žanro raidai. Vilniuje išleisti pirmieji P. Skargos poleminiai traktatai (Apie Švenčiausiąją Eucharistiją / Pro Sacratissima Eucharistia 1576, Septyni ramsčiai, kuriais laikosi katalikų mokslas / Siedm filarów na których stoi katolicka nauka 1582) kritikuoja evangeliko reformato A. Volano veikalus. Traktate Krikščioniškasis karys (Żołnierz chrześcijański 1606, Vilniuje išleistas 1737, 1748, 1759) atskleista kataliko politinė pozicija. P. Skargos politinės pažiūros ryškiausiai atsiskleidžia pamokslų rinkinyje Seimo pamokslai (Kazania sejmowe 1579), jame politinės aktualijos komentuojamos biblinių pranašysčių ir teologinės sistemos kontekste, būdinga įtaigi baroko retorika. P. Skargos veikalai turėjo įtakos Lenkijos ir Lietuvos gyvenimo idėjinei raidai.

L: J. Tazbir Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji Warszawa 1978; S. Obirek Kościola i państwa w kazaniach ks. Piotra Skargi SJ Kraków 1994.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką