Pẽtro laiška, Naujojo Testamento 2 knygos, priklausančios Apaštalų raštų rinkiniui ir priskiriamos prie Visuotinių laiškų: Petro pirmas laiškas (1 Pt) ir Petro antras laiškas (2 Pt). Pagal tradiciją Petro laiškai priskiriami apaštalui Petrui, nors šiuolaikiniai biblistai Petro laiško autoryste abejoja. Parašyti literatūrine graikų kalba 1 a. pabaigoje arba 2 a. pradžioje. 1 Pt adresuotas patiriantiems sunkumus krikščionims Mažojoje Azijoje: Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje. 1 Pt sudaro: įžanga (1, 1–2), padėka ir pasakojimas apie išganymo viltį (1, 3–12), keturi paraginimai (1, 13–4, 19), įvairūs pamokymai (5, 1–11) ir pabaiga (5, 12–14). Krikščionys guodžiami ir stiprinami Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo vaizdiniais, skatinami laikytis dorybių, daryti gera, už bloga atsimokėti geru, vienas kitą mylėti ir gerbti. 2 Pt adresuotas greičiausiai Mažosios Azijos krikščionims. Apibūdinamas krikščionio pašaukimas (1, 1–11), remiantis apaštalų liudijimu (1, 12–21) perspėjama dėl netikrų pranašų ir mokytojų (2). 3, 1–13 išdėstyta pagrindinė tema – Kristaus antrasis atėjimas, pavyzdžiais iš Biblijos siekiama parodyti antrojo atėjimo vėlavimo prasmę. Kaip ir 1 Pt, skatinama puoselėti dorybę, susivaldymą, brolybę, meilę ir būti kantriems.

565

Petro pirmas laiškas; Petro antras laiškas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką