Safa Peyami (Pejami Safà), slap. Server Bedi 1899 04 02Stambulas 1961 06 15Stambulas, turkų rašytojas. Vaikystėje sirgo kaulų čiulpų liga. Nuo 13 metų vertėsi įvairiais darbais. Savarankiškai mokėsi prancūzų kalbos, pedagogikos, psichologijos. Bendradarbiavo spaudoje. P. Safos romane Tarsi mergaitės (Sözde kızlar 1923, filmas 1924, režisierius M. Ertuğrulis, 1967, režisierius N. Saydamas, 1990, režisierius O. Elmasas) gvildenama gyvenamojo laikotarpio Turkijos socialiniai klausimai. Romane Nuosprendis (Mahşer 1924) vaizduojama visuomenės moralinių vertybių žlugimas per I pasaulinį karą. Dorovės nuosmukio tema plėtojama Romane apie neryžtingumą (Bir tereddüdün romani 1933), jame detaliai vaizduojama Turkijos intelektualų gyvenimas, pasaulėžiūra. Vienas žymiausių P. Safos romanų – Išorinių ligų devintoji palata (Dokuzuncu hariciye koğuşu 1930, filmas 1967, režisierius N. Saydamas). Jame gausu biografinių elementų, siekiama kuo detaliau perteikti sergančiojo psichologiją, savęs kaip paciento suvokimą, aukštinama platoniška meilė; tai pirmas romanas turkų literatūroje, kurio dauguma personažų neturi vardų. Romane Rytai–Vakarai (Fatih–Harbiye 1931) lyginama Rytų ir Vakarų kultūrinė ir socialinė gyvensena. Kiti svarbesni P. Safos romanai: Žaibas (Şimşek 1923), Madmuazelės Noralijos vieta (Matmazel Noraliya’nin koltugu 1949), Vieniši (Yalnızız 1951), Mes žmonės (Biz insanlar 1959). Dar sukūrė pjesių, novelių, parašė esė (rinkiniai Nelaimingasis bėjus Dželalas Nuri / Zavalli Celal Nuri Bey 1914, Europos didžiosios apklausos / Büyük Avrupa anketi 1938, Filosofinė krizė / Felsefî buhran 1939, Tauta ir žmogus / Millet ve insan 1943, Nacionalizmas, socializmas, misticizmas / Nasyonalizm, sosyalizm, mistisizm 1968). P. Safos grožinei kūrybai būdinga socialinės temos, filosofiniai apmąstymai, detalūs personažų psichologiniai portretai, nagrinėjama Turkijos respublikos socialinė psichologija, kultūriniai ir ideologiniai konfliktai, dažniausiai kritikuojama europietiškos gyvenimo normos. Pagal jo kūrinius pastatyta kino ir televizijos filmų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką