pH, vandenlio jònų rodklis, dydis, nusakantis vandenilio jonų H+ aktyvumą aH+a_{"H"}^{"+"} (praskiestuose tirpaluose – koncentraciją cH+c_{"H"}^{"+"}). Skaitine verte lygus aktyvumo neigiamam logaritmui: pH=lg[aH+]=lg[cH+]"pH"=-"lg"[a_{"H"}^{"+"}]=-"lg"[c_{"H"}^{"+"}]. Nusako tirpalo rūgštingumą arba šarmingumą. Neutralaus tirpalo pH = 7 (22 °C temperatūroje), rūgštinio pH < 7, bazinio (šarminio) pH > 7. Kraujo pH lygus 7,32–7,35, šlapimo 5–6, skrandžio sulčių 1,73, seilių 6,8–7,2, juodos kavos 5,0, pieno 6,7, citrinų sulčių 2,3. pH yra svarbus rodiklis chemijos (dažniausia reakcijai vykti reikalinga tam tikra – rūgštinė arba šarminė terpė), maisto pramonėje (pvz., šarminė terpė palanki mikroorganizmams), medicinoje, žemės ūkyje (nuo dirvožemio pH priklauso kultūrinių augalų augimas; dirvožemius, kurių pH < 5,5, reikia kalkinti), aplinkos apsaugoje, žuvininkystėje (žuvys yra ypač jautrios vandens rūgštingumo pokyčiui, pvz., unguriai žūsta, kai vandens pH < 4,5). pH matuojamas pH‑metru arba potenciometru su stiklo elektrodu, apytikslis – universaliaisiais indikatoriais, dažniausiai lakmuso popierėliais.

Pirmasis pH sąvoką 1909 pradėjo vartoti Sørenas Peteris Lauritzas Sørensenas (Danija).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką