Pettit Philip (Filipas Pètitas) 1945 12 20Ballygar (Galway grafystė), airių filosofas. Dr. (1970). Australijos socialinių mokslų (1987), Australijos humanitarinių mokslų (1988), Amerikos menų ir mokslų (2009) akademijų narys.

Išsilavinimas ir veikla

1967 baigė Airijos nacionalinį universitetą Maynoothe (Kildare’o grafystė). 1968–72 ir 1975–77 dėstė Airijos nacionaliniame universitete (Dubline), 1977–83 – Bradfordo universitete (Anglijoje), 1983–2002 – Australijos nacionaliniame universitete, 2002–17 – Princetono universitete. Nuo 2013 vėl dėsto Australijos nacionaliniame universitete.

Tyrimų sritys ir idėjos

Laikosi metodologinio holizmo, teigia, kad socialinių faktų neįmanoma paaiškinti tik atskirų individų veiksmais ir siekiais, būtina atsižvelgti į socialinę visumą. Politinėje filosofijoje gina ir plėtoja respublikonizmo principus (savivaldos, teisės viršenybės, pilietinės visuomenės, viešųjų gėrybių, patriotizmo ir kitus). Ph. Pettito nuomone, laisvė neįmanoma be racionalumo, t. p. jai reikia nuostatų, kurios apsaugotų individą nuo viešos ar privačios įtakos, neatitinkančios lygiaverčio ir racionalaus bendravimo principų. Atsisakęs pozityviosios ir negatyviosios laisvės perskyros, Ph. Pettitas teigia, kad respublikoniškoji laisvės samprata yra pagrįsta nedominavimo principu (liberalizmo – nesikišimo), todėl nesavavališkų ir visuotinių įstatymų laikymasis negali panaikinti individo laisvės; demokratija yra santvarka, užtikrinanti, kad santykiuose tarp valdančiųjų ir valdomųjų nebūtų dominavimo.

Philip Pettit (2019)

Veikalai

Parašė veikalus: Struktūralizmo samprata (The Concept of Structuralism 1975), Teisiantis teisingumas (Judging justice 1980), Rawlsas: „Teisingumo teorija“ ir jos kritikai (Rawls: 'A Theory of Justice' and its critics, su Chandranu Kukathasu, 1990), Respublikonizmas (Republicanism 1997), Laisvės teorija (A Theory of Freedom 2001), Taisyklės, priežastys ir normos (Rules, Reasons, and Norms 2002), Pagarbos ekonomika (The Economy of Esteem, su Geoffrey Brennanu, 2004), Sąmonė, moralė ir aiškinimas (Mind, Morality, and Explanation, su kitais, 2004), Sukurta žodžiais (Made with Words 2007), Politinė filosofija viešame gyvenime (A Political Philosophy in Public Life, su José Luisu Martí, 2010), Grupės veikimas (Group Agency, su Christianu Listu, 2011), Pagal tautos norus: Respublikonų teorija ir demokratijos modelis (On The People's Terms: A Republican Theory and Model of Democracy 2012), Teisinga laisvė (Just Freedom 2015), Stiprūs gėrio reikalavimai (The Robust Demands of the Good 2015).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką