Melanchthon Philipp (Filipas Melánchtonas), tikr. Philipp Schwarzert 1497 02 16Bretten (Badenas-Viurtembergas) 1560 04 19Wittenberg, vokiečių filologas, evangelikų teologas, humanistas, Bažnyčios reformatorius.1509–14 studijavo Heidelbergo ir Tübingeno universitetuose. Klasikinių kalbų ir antikinės literatūros žinovas. Nuo 1518 buvo graikų kalbos profesorius Wittenbergo universitete, 1518 parašė graikų kalbos gramatiką. 1519 baigęs teologiją čia t. p. dėstė egzegetiką. Wittenberge suartėjo su M. Liuteriu, tapo reformacijos šalininku. Dalyvavo katalikų ir protestantų teologiniuose disputuose Leipcige (1519), atstovavo evangelikams Wormso (1540–41) ir Regensburgo (1541) tarpkonfesiniuose debatuose. 1521 išleido pirmąjį evangelikų dogmatikos veikalą Bendrieji teologijos principai (Loci Communes rerum theologicarum). Parašė svarbiausius evangelikų liuteronų tikėjimo dokumentus – Augsburgo išpažinimą (Confessio Augustana 1530) ir Augsburgo išpažinimo apologiją (Apologia Confessionis Augustanae 1531). Evangelinių mokyklų vienas kūrėjų, rūpinosi mokymo ir auklėjimo reikalais, parašė daug vadovėlių. Remdamasis Erazmo Roterdamiečio humanistinėmis idėjomis sukūrė universitetų reformos programą (vadintas Vokietijos mokytoju – praeceptor Germaniae). Dogmų istorijoje (1539) pabrėžiama dogmų tradicijos svarba, laikinuosiuose Bažnyčios nuostatuose – Leipcigo interime (1548) – toleruojami kai kurie katalikų papročiai ir apeigos (palikta lotyniškos mišios, Švč. Mergelės Marijos šventės ir kita). Confessio Augustana Variata (1540) skyriuje apie Komuniją pakeitė M. Liuterio mokymą ir išdėstė reformatams artimesnį požiūrį. Pabrėžė laisvos valios, dalyvavimo išganyme, gerų darbų būtinumo ir Komunijos sampratos klausimus; po M. Liuterio mirties (1546) tai sukėlė evangelikų liuteronų mokymo nesutarimus. Ph. Melanchthono šalininkai kriptokalvinistai dar labiau radikalizavo jo mokymą; jiems priešinosi aplink M. Flacijų susibūrę ortodoksiniai liuteronai.

473

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką