Piet rekonstrùkcija, Rekonstrùkcija, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) istorijos laikotarpis po 1861–65 pilietinio karo, per kurį nuo JAV atsiskyrusios Amerikos konfederacijos valstijos buvo pertvarkytos ir vėl prijungtos prie JAV. Truko 1865–77. Pietų rekonstrukcijos I etapas vadinamas prezidentinės rekonstrukcijos etapu. Jo pagrindines sąlygas 1865 suformulavo prezidentas A. Lincolnas: Pietų konfederacijos dalyviai, prisiekę ištikimybę JAV, yra amnestuojami; Pietų valstijos priima JAV konstitucijos 13 pataisą – ji visoje valstybėje naikino vergiją; Pietų konfederacijos valstijos anuliuoja 1860–61 atsiskyrimą nuo JAV. Šios sąlygos buvo įvykdytos jau 1865. Rekonstrukcijos II etapas (vadinamasis savirekonstrukcijos etapas) vyko 1865–66: buvo panaikinti materialiniai karo padariniai, valstijos priėmė naujas konstitucijas, kurios buvo parengtos atsižvelgiant į JAV konstitucijos 13 pataisą, priėmus Juoduosius kodeksus bandyta sureguliuoti baltaodžių ir afroamerikiečių santykius. Ilgiausiai (1866–77) truko trečiasis – vadinamasis kongresinės rekonstrukcijos etapas, dar vadinamas karine (dėl įgyvendinimo metodų) arba juodąja (dėl afroamerikiečių, kurie priėmus JAV konstitucijos 14 pataisą pietuose tapo rinkėjų dauguma, vaidmens) rekonstrukcija. Šiame etape siekta panaikinti senosios Pietų aristokratijos įtaką, apriboti jos politines teises, įtvirtinti Respublikonų partijos valdymą. Teisinis šio etapo pertvarkymų pagrindas – JAV konstitucijos 14 (1866) ir 15 (1870) pataisos (ratifikuotos atitinkamai 1868 ir 1870), kurios suteikė rinkimų ir ktitas politines teises afroamerikiečiams, apribojo aktyvių Pietų konfederacijos dalyvių politines teises; 1867 03 įstatymas, kuriuo remiantis į pietines valstijas įvesta federalinė kariuomenė. Kongresui ratifikavus naująsias valstijų konstitucijas iki 1870 visos buvusios Pietų konfederacijos valstijos buvo vėl priimtos į JAV. Pietų rekonstrukcijos pertvarkymai buvo nenuoseklūs ir dažnai trumpalaikiai. Į valdžią pamažu sugrįžo Demokratų partija (tam turėjo įtakos respublikonų piktnaudžiavimas valdžia ir korupcija). Prasidėjus Rekonstrukcijai į pietines valstijas atvyko daug lengvo pelno ieškotojų, kurie čia spekuliavo žeme ar siekė politinės karjeros. Todėl įsitvirtino Pietų priešiškumas Šiaurei, rasiniai prietarai ir vienpartinė sistema (demokratų įtaka Pietuose tik sustiprėjo). Čia įkurta Kukluksklano organizacija siekė išsaugoti rasinę segregaciją ir nelygiateisiškumą. Pietų valstijų ekonominis atsilikimas išliko.

1877, po ginčytinų prezidento rinkimų, respublikonai už tai, kad jų kandidatas būtų pripažintas JAV prezidentu, pažadėjo demokratams tais pačiais metais išvesti iš Pietų federalinę kariuomenę (iš kai kurių valstijų ji pradėta išvesti dar 1868). 1877 04, federalinę kariuomenę galutinai išvedus, Pietų rekonstrukcija buvo baigta.

1478

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką