Dambráuskas Pijus 1892 09 13Ožkabaliai (Vilkaviškio vlsč.) 1988 06 20Putnam, Lietuvos katalikų kunigas. Nuo 1909 studijavo Seinų seminarijoje. 1915 Minske įšventintas kunigu. 1915–18 studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje (teologijos kandidatas). Grįžęs į Lietuvą dirbo pedagoginį darbą: nuo 1919 buvo Kudirkos Naumiesčio Žiburio progimnazijos direktorius ir mokytojas, nuo 1921 Marijampolės mokytojų seminarijos kapelionas ir inspektorius, nuo 1923 – direktorius. Nuo 1929 dėstė Vilkaviškio kunigų seminarijoje; profesorius (1929). 1938–40 ir 1941–44 – Marijampolės mokytojų seminarijos inspektorius. 1940–41 Šiaulių mokytojų seminarijos mokytojas. 1932 organizavo bendrovę Malda, leidusią ir platinusią maldaknyges, devocionalijas. 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1946–48 buvo Nürtingeno, vėliau Schwaebich Gmündo lietuvių gimnazijos mokytojas ir direktorius. 1948 emigravo į Kolumbiją, buvo Ibagué kunigų seminarijos profesorius. 1949 persikėlė į JAV, buvo Baltimorės ir kitų lietuvių parapijų vikaras. Nuo 1956 dirbo pastoracinį darbą Čikagoje. Nuo 1980 gyveno vargdienų seserų globos namuose Putname.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką