Grigáitis Pijus 1883 10 16Gudaičiai (Naumiesčio, dabar Kudirkos Naumiestis, apskritis) 1969 05 22Čikaga, lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. 1895–1903 mokėsi Marijampolės ir Mintaujos gimnazijose, dalyvavo tautiniame judėjime (Artojų draugijos narys). 1903–05 studijavo teisę Sankt Peterburgo, 1907–12 – teisę ir filosofiją Berno, teisę – Čikagos universitetuose. Studijuodamas Sankt Peterburge vaidino lietuvių teatre, režisavo. Priklausė Lietuvos socialdemokratų partijai, 1905 dalyvavo revoliuciniuose įvykiuose Lietuvoje. Suimtas, kalintas Kalvarijos ir Suvalkų kalėjimuose; 1906 pabėgo ir emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Baltimorėje redagavo laikraštį Pirmyn, 1914–69 Čikagoje – laikraštį Naujienos, 1916 Filadelfijoje – žurnalą Naujoji gadynė.

Pijus Grigaitis

Asmeniškai ir per Naujienas rėmė S. Dariaus ir S. Girėno skrydį per Atlantą, įkūrė F. Vaitkaus skrydžio rėmimo komitetą. 1914 Visuotiniame Amerikos lietuvių seime pateikė Lietuvos apsisprendimo teisės rezoliuciją.

1940 vienas ALT (vykdomojo komiteto narys ir centro sekretorius), 1944 BALF kūrėjų. Aktyvus Susivienijimo lietuvių Amerikoje narys. Iki 1962 rudens Lietuvių socialistų sąjungos centro sekretorius, vėliau vicepirmininkas, Apšvietos komisijos pirmininkas. Rūpinosi, kad Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų Rūmai priimtų tremtinių imigracijos įstatymą. Siekė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, parengė kreipimųsi, rezoliucijų dėl Lietuvos išlaisvinimo, delegacijų pas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentus dalyvis.

2812

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką