Pjus II (lot. Pius II), tikr. Enea Silvio Piccolomini (Enja Slvijus Pikolomnis 1405 10 18Corsignano (prie Sienos) 1464 08 15Ancona (palaidotas Šv. Petro bazilikoje, 1614 palaikai perkelti į Šv. Andriejaus bažnyčią Romoje), popiežius (1458).

Biografijos faktai

Studijavo teisę Sienoje, literatūrą Florencijoje. 1432 buvo kardinolo D. Capranicos palydovas Bazelio susirinkime; čia pasireiškė kaip konciliarizmo šalininkas – gynė Bažnyčios susirinkimo viršenybę prieš popiežių Eugenijų IV (Libellus dialogorum de Concilii auctoritate 1440). Nuo 1440 buvo antipopiežiaus Felikso V sekretorius, 1442 dalyvavo Frankfurto Reichstage. Nuo 1443 dirbo Šventosios Romos imperatoriaus Frydricho III kanceliarijoje, Vienos universitete skaitė paskaitas apie antiką. 1447 Triesto vyskupas, 1450 Sienos vyskupas ir popiežiaus pasiuntinys Vokietijoje. 1455 grįžo į Italiją. 1456 kardinolas. 1457 buvo paskirtas Varmės vyskupu, bet vykstant Vokiečių ordino ir Lenkijos karui (1454–66) jo, Vokiečių ordino sąjungininko, nepripažino Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis, kuris turėjo popiežiaus privilegiją vyskupus skirti pats.

Pijus II (dailininkas Joosas van Wassenhove, 1459, freska Kunigaikščių rūmuose Urbino)

Pontifikatas

Išrinktas popiežiumi atsisakė konciliarizmo (bulė Exsecrabilis 1460), rūpinosi popiežiaus galių stiprinimu, reikalavo paklusnumo ir iš pasaulietinių valdovų. Pontifikato pradžioje mėgino organizuoti kryžiaus žygį prieš turkus, kurie buvo užėmę Konstantinopolį ir Graikiją, bet Europos šalių valdovai Mantujos kongrese (1459) tam nepritarė. Nesulaukęs paramos Pijus II ėmėsi vadovauti kryžiaus žygiui pats, 1464 atvyko į Anconą, bet po kelių dienų mirė.

Rašytinis palikimas

Buvo žymus humanistas, rašytojas, istorikas, poetas ir mokslininkas, domėjosi antikos literatūra. Geografiniame veikale Cosmographia pateikė daug geografijos, etnografijos, istorijos žinių. Pasinaudodamas klasikine kosmografija Pijus II pirmasis išsamiai aprašė Europos žemyną; jo veikalu De Europa planuodamas savo keliones naudojosi Kristupas Kolumbas; šiame veikale Pijus II aprašė ir Lietuvą, jos gyventojus, papročius, Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą Didįjį.

Istoriniuose veikaluose Čekijos istorija (Historia Bohemica) ir Frydricho III istorija, arba Austrijos istorija (Historia Friderici III. sive Historia Austrialis) pagrindė kritinį požiūrį į istoriją. Literatūrinėje kūryboje išgarsėjo išėjus jo erotinės poezijos rinkiniui Cinthia.

Kiti svarbiausi literatūriniai kūriniai – komedija Chrisis, meilės istorija apie Eurialą ir Lukreciją De Euryalo et Lucretia (15 a. išėjo 27 laidos). Iš epistolinio palikimo pažymėtinas laiškas turkų sultonui Epistula ad Mahometem. Pijaus II iniciatyva Bazelyje 1460 įkurtas universitetas. Savo gimtąjį miestą Corsignano pavadino Pienza, čia sutelkė daug renesansinės kultūros paminklų.

Atminimo įamžinimas

Piccolomini vardu pavadintoje Sienos katedros bibliotekoje Pinturicchio freskose atvaizduoti Pijaus II svarbiausi gyvenimo momentai.

908

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką