Pijus X

Pjus X (lot. Pius X), tikr. Giuseppe Melchiorre Sarto 1835 06 02Riese (dabar Riese Pio X; Venecijos sritis) 1914 08 20Roma, popiežius (1903). Šventasis (1954; šventė – rugpjūčio 21). Konservatyvios katalikybės šalininkas. Nuo 1850 mokėsi Paduvos kunigų seminarijoje; 1858 įšventintas kunigu. 1884 Mantujos vyskupas, 1893 Venecijos arkivyskupas ir patriarchas; kardinolas. Tapęs popiežiumi reformavo Romos kuriją, stiprino katechezę, kunigų seminarijas, skatino tomizmo filosofijos atgimimą, 1904 pradėjo sisteminti bažnytinę teisę: motu proprio (iš asmeninių popiežiaus paskatų atsiradęs dokumentas) Praestantia Scripturae (1907) sudarė komisiją Vulgatai atnaujinti, atnaujino katekizmą (1906), brevijorių (1911), mišiolą, bažnytinę muziką (rėmė grigališkąjį giedojimą). Ragino tikinčiuosius kasdien, o vaikams leido nuo septynerių metų priimti šv. Komuniją. 1908 pradėjo leisti leidinį Acta Apostolicae Sedis (1909 jis tapo Šventojo Sosto oficialiu leidiniu). 1909 įsteigė Popiežiškąjį Biblijos institutą. Kontroliavo katalikų teologijos ir filosofijos profesorių veiklą, kad nenukryptų į modernizmą; tai trukdė plėtotis Biblijos egzegezei ir patrologijai.

Pijus X

Rėmė Katalikų veikimą (enciklika Il fermo proposito 1905). 1906 ekskomunikavo marijavitus F. Kozłowską ir J. Kowalskį. Pasmerkė modernizmą (dekretas Lamentabili, enciklika Pascendi Dominici gregis; abu 1907), jį vadino visų erezijų sinteze. Įvedė antimodernistinę priesaiką (motu proprio Sacrorum antistitum 1910; ji 1967 buvo pakeista tikėjimo išpažinimu). 1910 išleido politinį ir socialinį modernizmą smerkiantį apaštališkąjį laišką Notre Charge Apostolique, nukreiptą prieš pasauliečių judėjimą Sillon Prancūzijoje. 1905 Prancūzijoje (1911 Portugalijoje) Bažnyčią atskyrus nuo valstybės Pijus X išleido encikliką Vehementer nos (1906; prieš Bažnyčios ir valstybės atskyrimą), nutraukė diplomatinius santykius su Prancūzija. Į Draudžiamųjų knygų sąrašą (Index librorum prohibitorum) 1907 įtraukė J. Ambraziejaus Trumpą Rymo katalikų katekizmą (1906); tai vienintelė į šį sąrašą įtraukta lietuviška knyga. Pijus X paskelbė palaimintaisiais Joną Boską (1907), Jeanne’ą d’Arc (1909) ir kitus. Esperantininkų globėjas.

908

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką