Pilinų pliakalnis, Pliai, piliakalnis su papėdės gyvenviete Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, Pilviškių seniūnijoje, į šiaurę nuo Piliūnų kaimo. Nacionalinės reikšmės valstybės saugomas kultūros paveldo objektas, archeologijos paminklas (1998). Datuojamas pirmu tūkstantmečiu–antro tūkstantmečio pradžia.

Piliakalnis

Piliūnų piliakalnis

Piliakalnis įrengtas Rausvės kairiojo kranto kyšulyje, netoli Rausvės ir Šešupės santakos. Piliakalnio aikštelė trikampė, orientuota rytų–vakarų kryptimi, 11 m ilgio ir 14 m pločio vakariniame gale. Aikštelės vakariniame krašte supiltas pylimas (30 m ilgio, 22 m pločio ir 2 m aukščio), vėliau apardytas ariant, jo išorinis šlaitas – 2,5 m aukščio. Piliakalnio šlaitai statūs, 4 m aukščio. Piliakalnio rytinė, pietinė ir šiaurinė pusės paplautos Rausvės.

Papėdės gyvenvietė

Piliakalnio vakarinėje papėdėje, ariamame lauke, aptikta senovės gyvenvietės pėdsakų.

Tyrinėjimai

1954 piliakalnį ir jo papėdę žvalgė Istorijos institutas. Senovės gyvenvietės vietoje rasta lipdytinės keramikos lygiu ir neryškiai grublėtu paviršiumi.

Pasakojimai apie piliakalnį

Pasakojama, kad per Lietuvą ėjusi Napoleono kariuomenė šioje vietoje sustojo pailsėti. Neradę sausos vietos apsistoti kariai rankomis ir kepurėmis ėmę nešti žemes bei velėnas ir greitai supylę kalnelį. Ant jo susėdę ir pavalgę. Taip atsiradęs Piliūnų piliakalnis.

Piliūnų piliakalnis

Piliūnų piliakalnio aikštelė

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką