Gladkov Piotr (Piotras Gladkòvas) 1902 06 20Trubčevskaja (Oriolo gubernija) 1984Maskva, SSRS saugumo veikėjas. Kranto tarnybos generolas leitenantas (1944). 1934–37 dirbo SSRS NKVD centriniame aparate Maskvoje. 1939–40, būdamas Baltarusijos Sovietų Socialistinės Respublikos NKVD komisaro pavaduotoju, kartu ir NKVD Balstogės sr. valdybos viršininku, vadovavo Baltarusijos vakarinių sričių gyventojų, tarp jų ir lietuvių, 1940 02 bei 1940 04 deportacijoms.

1940 07 komandiruotas į SSRS okupuotą Lietuvą pradėjo kurti sovietinę valstybės saugumo sistemą. 1940 09–1941 03 LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro I pavaduotojas, 1941 03–06 valstybės saugumo liaudies komisaras. 1941 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto biuro narys. 1941 05–06 LSSR Valstybės saugumo liaudies komisariato ir NKVD trėmimo operatyvinio štabo viršininkas, 1941 06 14–18 Lietuvos gyventojų trėmimo svarbiausias vykdytojas (Lietuvos gyventojų trėmimai).

1943 04 paskirtas SSRS karinio jūrų laivyno liaudies komisariato kontržvalgybos valdybos Smerš viršininku. 1949–53 SSRS Vidaus reikalų ministerijos kelių lagerių viršininkas. Po 1953 už piktnaudžiavimą valdžia iš tarnybos atleistas, atimtas karinis laipsnis.

L: V. Tininis Sovietinė Lietuva ir jos veikėjai Vilnius 1994.

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką