Kapralov Piotr (Piotras Kaprãlovas) 1906Korsun (Simbirsko gubernija) 1964Maskva, SSRS ir sovietinės Lietuvos valstybės saugumo veikėjas. SSRS valstybės saugumo komisaras (1943), generolas majoras (1945).

Baigė Uljanovsko karo mokyklą (1928) ir Maskvos NKVD aukštąją pasieniečių mokyklą (1936); 1938–39 mokėsi SSRS NKVD Maskvos Rytų institute. 1925–28 tarnavo SSRS kariuomenėje, 1928–34 ir 1936–38 – NKVD pasienio kariuomenėje. Nuo 1941 dirbo NKVD. 1943–44 NKVD kontržvalgybos Smerš skyriaus viršininko pavaduotojas.

1944 08–1947 03 LSSR vidaus reikalų liaudies komisaro, 1947 04–1949 04 valstybės saugumo ministro pavaduotojas, 1946–49 dar ir LSSR Vidaus reikalų ministerijos Kovos su banditizmu valdybos (nuo 1947 – LSSR Valstybės saugumo ministerijos 2–N valdyba) viršininkas. 1949 08–1952 04 LSSR valstybės saugumo ministras. 1949–52 Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir komiteto biuro narys.

P. Kapralovas buvo specialiųjų saugumo dalinių, veikusių Lietuvos antisovietinių partizanų vardu, vienas organizatorių. Kūrė ir plėtė saugumo agentūrą Lietuvoje, vadovavo teroro ir diversijų aktams prieš pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvius ir partizanus. Tiesiogiai vadovavo 1950, 1951 (operacija Ruduo) ir 1952 Lietuvos žmonių trėmimams (Lietuvos gyventojų trėmimai). Jam vadovaujant Lietuvoje iš esmės buvo nuslopintas ginkluotas antisovietinis pasipriešinimas. 1952 paskirtas SSRS Tolimųjų Rytų Primorės krašto Valstybės saugumo ministerijos valdybos viršininku.

-Piotr Kapralov; -Piotras Kapralovas

111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką