Plokštinės‑Stirbaičių miškai

Plokštnės‑Stirbáičių miška yra Plungės rj. savivaldybės teritorijoje, 8 km į šiaurę nuo Plungės, prie Platelių ežero. Plotas 8790 ha, mišku apaugę 6350 hektarų. Susideda iš 31 miško; didesnieji: Plokštinės, Mikytų, Barstyčių, Montvidinės, Alsėdžių, Stirbaičių, Gudelinės. Valstybinės reikšmės miškai, sudarantys 51 % masyvo, priklauso Valstybinių miškų urėdijos Telšių regioniniam padaliniui. Miškuose yra 8 ežerai; didesnieji: Platelių, Beržoro, Ilgio. Per masyvą teka Babrungas (Minijos intakas), jo intakai Uošna ir Pietvė. Paviršius kalvotas, yra pelkių. Miško augavietės vidutinio derlingumo, normalaus drėgnumo ir laikinai įmirkstančios. 12 % miškų yra rezervatiniai I grupės, 29 % ekosistemų apsauginiai II grupės, 3 % rekreaciniai II grupės, 24 % apsauginiai III grupės ir 32 % ūkiniai IV grupės. Kultūrinės kilmės medynų 17 %, iš dalies sukultūrintų 18 %. Eglynų yra 43 %, pušynų 23 %, beržynų 17 %, juodalksnynų 4 %, ąžuolynų 5 %, baltalksnynų 4 %, uosynų 1 %, kitų rūšių 1 %. Jaunuolynai sudaro 31 %, pusamžiai medynai 38 %, bręstantys 12 % ir brandūs 19 %. Medynų vidutinis amžius 54 m., bonitetas II,1, skalsumas 0,69, tūris 200 m3/ha, metinis prieaugis 7,0 m3/ha. Masyvas Žemaitijos nacionalinio parko dalis. Jame yra botaninių, geomorfologinių, hidrogeologinių ir hidrografinių gamtos paminklų, 30 archeologijos, memorialinių, mitologinių, sakralinių kultūros vertybių, militarinis muziejus, kaimo turizmo sodybų, miško poilsiaviečių, stovyklaviečių, apžvalgos aikštelių ir pažintinių takų, Babrungės vandens malūnas, tautodailininkų medžio drožinių ekspozicijos. Į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų paukščių 58 perimvietės, 70 augalų radimviečių ir 140 miško buveinių.

Nuo 1944 veikė Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės Lietuvos partizanai, Žemaičių legiono štabas, Platelių partizanų kuopa.

2355

-Stirbaičių miškas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką