„Pochodnia“ („Deglas“), Lietuvos lenkų švietimo ir kultūros draugija, veikusi 1924–40. Centras buvo Kaune, skyriai – vietovėse, kur buvo daugiau lenkų tautybės gyventojų. Draugijai priklausė apie 200 narių.

Draugija steigė ir išlaikė mokyklas, bibliotekas (1935 veikė centrinė biblioteka ir 115 skyrių), leido laikraščius, vadovavo kitoms Lietuvoje veikiančioms lenkų organizacijoms.

1926 03 turėjo 24, 1926 05 – 70, 1927 – 27, 1928 – 30, 1939 – 34 mokyklas dėstomąja lenkų kalba.

Pirmininkai: Wiktoras Budzińskis, Konstanty Plateris‑Zyberkas, Janas Przeździeckis, Czesławas Mackiewiczius.

Po Gruodžio septynioliktosios perversmo valdžiai uždarius daug draugijos mokyklų, ėmė steigti slaptas lenkų mokyklas (manoma, 1935 jų buvo 40).

Pochodnios darbus tęsia Kauno lenkų draugija Pochodnia (įkurta 2009; 2012 turėjo apie 20 narių, pirmininkė Kristina Raišytė).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką